Ewangelia (Mk 4, 21-25)

Przypowieść o świetle

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił ludowi:

«Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dodane; a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma».

Komentarz

Jeśli będziesz szedł za Jezusem, będziesz coraz bardziej rozumiał swoje życie i miał jasność umysłu, co i dlaczego aktualnie przeżywasz. Czy ta wiedza pomaga nie grzeszyć lub zmniejsza ból gdy cierpisz?

TO NIE SYMBOL, TO REALNY DAR

Ewangelia na dziś mówi o świetle, które ma świecić na świeczniku, czyli służyć innym swoim światłem. Światło jest jednym z biblijnych symboli mądrości. Bóg chce Ci służyć swoją mądrością! Kiedy codziennie idziesz za Jezusem, dzieją się dwie rzeczy: przez przebywanie z Nim (zwłaszcza w Słowie Bożym) zaczynasz myśleć jak On (naturalny owoc spędzania z kimś czasu), a dodatkowo otrzymujesz Jego Ducha (nadprzyrodzony dar) i dzięki temu jeszcze bardziej zaczynasz widzieć rzeczy takie, jakie są. A widzieć rzeczy taki, jakie są to właśnie patrzeć na świat oczami Boga.
Papież Franciszek mówi, że jest to właśnie mądrość – dar Ducha Świętego: „Mądrość jest właśnie tym: łaską umiejętności postrzegania wszystkiego oczyma Boga. Jest to po prostu widzenie świata, sytuacji, okoliczności, problemów oczyma Boga. Duch Święty czyni więc chrześcijanina „mądrym”. Nie oznacza to jednak, aby miał on odpowiedź na wszystko, że wszystko wie, ale w tym sensie, że „wie o Bogu”, wie jak działa Bóg, wie kiedy dana rzecz jest od Boga, a kiedy nie jest od Boga, zna tę mądrość, jaką Bóg napełnia nasze serca”.

ŚWIATŁO POTRZEBUJE ŚWIECZNIKA

Chciałbyś rozumieć swoje życie, co i dlaczego aktualnie przeżywasz, przenikliwie patrzeć na to, co się dzieje w świecie i rozumieć to? Pogłębiaj relację z Bogiem i walcz o nią jak lew! Nie jest tak trudną zdobyć tę mądrość, ale łatwo ją stracić. Dobrze wyraża to symbolika światła i świecznika. Światło musi na czymś się oprzeć, znaleźć gdzieś miejsce, aby służyło swoim światłem. Podobnie, jak podstawą/fundamentem dla światła jest świecznik, tak w sensie duchowym podstawą mądrości (świecznikiem) jest walka o relację z Bogiem, a światło jest jej naturalną i nadprzyrodzoną konsekwencją.
Skoro światło musi na czymś stać, tak i mądrość, którą będziesz zdobywał musi mieć oparcie w twoich codziennych praktykach bycia z Bogiem. Jakże łatwo stracić tę mądrość…Wystarczy przewrócić świecznik i nie ma światła. Diabeł – władca ciemności – doskonale to wie, dlatego zrobi wszystko, abyś nie spędzał codziennie czasu z Bogiem. Walcz więc na śmierć i życie o to, by bez względu na wszystko, codziennie spotykać się z Jezusem na modlitwie. Całe szczęście Bóg daje nam tyle sposobów i możliwości pogłębiania tej relacji i zdobywania mądrości. Najważniejsze z nich to – Słowo Boże („Słowo Twoje lampą dla mych stóp i światłem na mojej ścieżce”), Maryja – Stolica Mądrości i Józef, o którym litania mówi – „najroztropniejszy”.

ŚWIATŁO WIDZIALNE I PODCZERWIEŃ

Fizyka mówi, że światło widzialne jest zaledwie wąskim pasmem fal elektromagnetycznych, które emituje jakieś źródło światła. Ze słońca np. dociera do nas nie tylko światło (dzięki któremu jest widno w dzień), ale też i promieniowanie podczerwone (dzięki któremu czujemy ciepło) i ultrafioletowe (dzięki któremu mamy opaleniznę).
Tyle fizyki, teraz rzeczy duchowe: jeśli światło lampy z dzisiejszej Ewangelii jest symbolem mądrości (mądrość to pokarm dla rozumu), to czy to wystarczy, aby postępować mądrze (nie grzeszyć) i nie cierpieć, gdy przeżywamy ból? Nie do końca… Sam przenikliwy rozum to za mało. Mamy też serce, które trzeba ogrzać miłością, bo to jest jego właściwy pokarm.
Jeśli chcesz więc chodzić zawsze z doświadczeniem gorącego serca (bycia kochanym przez Boga, przez co nie szukasz już zaspokojenia głodu miłości w grzechu i to doświadczenie bliskości da ci nie tylko mądrość, ale i siłę w największych trudnościach) – musisz zbliżyć się do lampy tak blisko, jak tylko się da, aby poczuć ciepło. Lampy są tak skonstruowane, że dają światło na odległość, ale ciepło na krótki dystans. Jeśli więc widzisz w sobie mądrość, to jeszcze nie wszystko co Bóg chce ci dać. On też chce codziennie ogrzewać twoje serce, ale aby tak się działo – trzeba być bardzo bardzo blisko Niego. Bóg chce, abyś nie tylko wiedział, że jesteś kochany, ale abyś doświadczał tej miłości+
Bądź na bieżąco: