Ewangelia (Łk 9, 43b-45) Druga zapowiedź męki Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze…

Ewangelia (Łk 8, 19-21) Krewni Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu:…

Ewangelia (Łk 8, 16-18) Przypowieść o lampie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem;…

Ewangelia (Mt 20, 1-16a) Przypowieść o robotnikach w winnicy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem,…

Ewangelia (Łk 8, 1-3) Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było…

Ewangelia (Łk 7, 31-35) Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są…

Ewangelia (Łk 2, 41-52) Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał…

Ewangelia (J 19, 25-27) Jak cierpiała i bolała, Jakże drżała, gdy widziała Dziecię swe wśród śmierci trwóg Słowa Ewangelii według Świętego Jana Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra…

Ewangelia (Łk 6, 6-11) Uzdrowienie w szabat Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni…

Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23) Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem…

Page 1 of 21 2
Bądź na bieżąco: