Ewangelia (Mt 6, 7-15) Jezus uczy, jak się modlić Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez…

Ewangelia (Mt 25, 31-46) Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z…

Ewangelia (Łk 9, 22-25) Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie…

Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali…

Ewangelia (Mk 9, 30-37) Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym…

Ewangelia (Mt 5, 38-48) Przykazanie miłości nieprzyjaciół Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam…

Ewangelia (Mk 8, 22-26) Uzdrowienie niewidomego Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego…

Ewangelia (Łk 10, 1-9) Rozesłanie uczniów Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta…

Ewangelia (Mk 8, 11-13) Jezus nie chce dać znaku Słowa Ewangelii według Świętego Marka Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku….

Ewangelia (Mk 8, 1-10) Drugie rozmnożenie chleba Słowa Ewangelii według Świętego Marka W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie…

Page 1 of 21 2
Bądź na bieżąco: