Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku…

Ewangelia (Mt 2, 13-15. 19-23) Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań,…

Ewangelia (Łk 2, 22-35) Chrystus jest światłem na oświecenie pogan Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić…

Ewangelia (Mt 2, 13-18 ) Śmierć dzieci w Betlejem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię…

Ewangelia (J 20, 2-8) Jan ujrzał i uwierzył Słowa Ewangelii według świętego Jana Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego…

Ewangelia (Mt 10, 17-22) Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać…

Ewangelia (J 1, 1-18) Słowo stało się ciałem Słowa Ewangelii według Świętego Jana Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku…

Ewangelia (Łk 1, 67-79) Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,…

Ewangelia (Łk 1, 57-66) Narodzenie Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej…

Ewangelia (Łk 1, 46-56) Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w…

Page 1 of 31 2 3
Bądź na bieżąco: