Dyrektor

.

Ks. dr Piotr Spyra

Dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji
509185262

Zapraszamy do stałej i okazjonalnej współpracy wszystkich chętnych kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie !

Czekamy na Ciebie!