Ewangelia (Mt 13, 44-52) Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w…

Ewangelia (J 11, 19-27) Wiara Marty Słowa Ewangelii według świętego Jana Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus…

Ewangelia (Mt 13, 1-9) Przypowieść o siewcy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie,…

Ewangelia (Mt 20, 20-28) Kielich mój pić będziecie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła….

Ewangelia (Mt 12, 38-42) Znak Jonasza Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie». Lecz On…

Ewangelia (Mt 13, 24-43) Przypowieść o chwaście wśród zboża Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na…

Ewangelia (J 20, 1. 11-18) Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Słowa Ewangelii według świętego Jana Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do…

Ewangelia (Mt 12, 1-8) Syn Człowieczy jest Panem szabatu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i…

Ewangelia (Mt 11, 28-30) Chrystus pokrzepia utrudzonych Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie…

Ewangelia (Mt 11, 25-27) Tajemnice królestwa objawione prostaczkom Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te…

Page 1 of 21 2
Bądź na bieżąco: