Ewangelia (Mk 10, 17-27) Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na…

Ewangelia (Łk 6, 39-45) Z obfitości serca mówią usta Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń…

Ewangelia (Mk 10, 13-16) Jezus błogosławi dzieci Słowa Ewangelii według Świętego Marka Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się…

Ewangelia (Mk 10, 1-12) Nierozerwalność małżeństwa Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał…

Ewangelia (Mk 9, 41-43. 45. 47-50) Unikać okazji do grzechu Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie…

Ewangelia (Mk 9, 38-40) Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami Słowa Ewangelii według Świętego Marka Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z…

Ewangelia (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”…

Ewangelia (Mk 9, 14-29) Uzdrowienie opętanego epileptyka Słowa Ewangelii według Świętego Marka Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół…

Ewangelia (Łk 6, 27-38) Przykazanie miłości nieprzyjaciół Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;…

Ewangelia (Mk 9, 2-13) Przemienienie Pańskie Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił…

Page 1 of 31 2 3
Bądź na bieżąco: