Ewangelia (Łk 2, 22-40) Dziecię rosło, napełniając się mądrością Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go…

Ewangelia (Łk 2, 36-40) Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka…

Ewangelia (Łk 2, 22-35) Chrystus jest światłem na oświecenie pogan Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić…

Ewangelia (Mt 10, 17-22) Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów: «Miejcie się na baczności…

Ewangelia (Łk 2, 1-14) Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten…

Ewangelia (Łk 1, 57-66) Narodzenie Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej…

Ewangelia (Łk 1, 46-56) Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w…

Ewangelia (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef,…

Ewangelia (Łk 1, 5-25) Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on…

Ewangelia (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z…

Page 1 of 21 2
Bądź na bieżąco: