Ewangelia (Łk 12, 13-21) Gromadzić skarby przed Bogiem Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem». Lecz…

Ewangelia (Mt 14, 1-12) Śmierć Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan…

Ewangelia (J 11, 19-27) Wiara Marty Słowa Ewangelii według świętego Jana Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus…

Ewangelia (Mt 13, 47-53) Przypowieść o sieci Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do tłumów: «Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju….

Ewangelia (Mt 13, 44-46) Przypowieści o skarbie i perle Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go…

Ewangelia (Mt 13, 36-43) Wyjaśnienie przypowieści o chwaście Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o…

Ewangelia (Mt 20, 20-28) Kielich mój pić będziecie Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła….

Ewangelia (Łk 11, 1-13) Chrystus uczy modlitwy Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz…

Ewangelia (J 15, 1-8) Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest…

Ewangelia (J 20, 1. 11-18) Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie Słowa Ewangelii według świętego Jana Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do…

Page 1 of 31 2 3
Bądź na bieżąco: