Ewangelia (Mt 24, 42-51) Wezwanie do czujności Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie:…

Ewangelia (Mt 16, 13-20) Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo…

Ewangelia (Mt 15, 21-28) Wiara niewiasty kananejskiej Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się…

Ewangelia (Mt 19, 3-12) Nierozerwalność małżeństwa Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z…

Ewangelia (Mt 17, 22-27) Podatek na świątynię Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni…

Ewangelia (Mt 14, 22-33) Jezus chodzi po jeziorze Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi…

Ewangelia (Mt 17, 14-20) Potęga wiary Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana, prosił: «Panie, zlituj się nad moim synem!…

Ewangelia (Mt 13, 47-53) Przypowieść o sieci Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do tłumów: «Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju….

Bądź na bieżąco: