Ewangelia (J 5, 31-47) Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do Żydów: «Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie…

Ewangelia (J 5, 17-30) Syn Boży ożywia tych, których chce Słowa Ewangelii według Świętego Jana Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż…

Ewangelia (J 5, 1-16) Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda Słowa Ewangelii według Świętego Jana Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie…

Ewangelia (J 4, 43-54) Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje…

Ewangelia (Łk 15, 1-3.11-32) Przypowieść o synu marnotrawnym Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali…

Ewangelia (Łk 18, 9-14) Przypowieść o faryzeuszu i celniku Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:…

Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi,…

Ewangelia (Łk 11, 14-23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch…

Ewangelia (Mt 5, 17-19) Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo…

Ewangelia (Mt 18, 21-35) Przebaczenie Boga uwarunkowane przebaczeniem drugiemu człowiekowi Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini…

Page 1 of 41 2 3 4
Bądź na bieżąco: