Ewangelia (Mt 13, 54-58) Jezus lekceważony w Nazarecie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali: «Skąd…

Ewangelia (Mt 13, 47-53) Przypowieść o sieci Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do tłumów: «Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju….

Ewangelia (Łk 10, 38-42) Jezus w gościnie u Marty Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała…

Ewangelia (Mt 13, 36-43) Wyjaśnienie przypowieści o chwaście Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o…

Ewangelia (J 20, 1. 11-18) Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Magdalenie Słowa Ewangelii według świętego Jana Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do…

Ewangelia (Mt 11, 28-30) Chrystus pokrzepia utrudzonych Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie…

Ewangelia (Mt 11, 25-27) Tajemnice królestwa objawione prostaczkom Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te…

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły. «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w…

Ewangelia (Mt 10, 34 – 11, 1) Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię….

Page 1 of 31 2 3
Bądź na bieżąco: