Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali…

Ewangelia (Mt 5, 27-32) Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy,…

Ewangelia (Mt 5, 20-26) Pojednaj się najpierw z bratem swoim Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie…

Ewangelia (Mt 5, 17-19) Jezus nie znosi Prawa, lecz je wypełnia Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie…

Ewangelia (Mt 5, 1-12) Osiem błogosławieństw Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał…

Ewangelia (J 19, 31-37) Przebicie boku Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Jana Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień…

Ewangelia (Mk 12, 1-12) Przypowieść o dzierżawcach winnicy Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych: «Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył…

Ewangelia (Mk 2, 23 – 3, 6) Jezus jest Panem szabatu Słowa Ewangelii według Świętego Marka Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze…

Ewangelia (Mk 11, 27-33) Skąd pochodzi władza Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni…

Ewangelia (Łk 1, 39-56) Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w…

Page 1 of 1161 2 3 116
Bądź na bieżąco: