Jesteś tu po raz pierwszy ?

Nie wiesz, czym są „kursy ewangelizacyjne”?

Zastanawiasz się, czy i gdzie pojechać?

Dobrze trafiłeś! Już spieszymy z pomocą 🙂

bibliapng

1. Czym są kursy ewangelizacyjne?

Kursy ewangelizacyjne są to rekolekcje (najczęściej weekendowe), przeznaczone dla dorosłych, których celem jest doświadczenie żywej relacji z Bogiem,  odkrycie bliskości Boga i wejście na drogę żywej wiary, która przekłada się na praktykę życiową.

Autorem większości rekolekcji, które prowadzimy jest międzynarodowa Szkoła Ewangelizacji  św. Andrzeja z Meksyku (SESA). Zebrane przez ponad 30 lat istnienia doświadczenia sprawiają, że kursy ewangelizacyjne z programu formacji SESA, w Polsce i na całym świecie cieszą się ogromną renomą i sympatią. Składa się na to wiele czynników:

 • Konferencje

  Prowadzone są przez księży i świeckich, którzy osobiście spotkali w swoim życiu Jezusa, doświadczyli na sobie mocy Ewangelii i nie mogą już inaczej żyć.  Z tego powodu słucha się ich z zaciekawieniem, radością, ponieważ mówią ze swojego doświadczenia. Gwarantujemy brak nudy, ponieważ wszystkie treści ilustrujemy bogatymi przykładami, prezentacjami, plakatami, rekwizytami itp.

 • Modlitwy

  W czasie każdego kursu jest czas na modlitwę indywidualną i wspólnotową. Chcemy uczyć Cię różnych rodzajów modlitwy, abyś potrafił zarówno odnaleźć się sam na sam z Bogiem, jak i również na spotkaniu modlitewnym, czy wreszcie na liturgii Kościoła, która jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia.

 • Praktyka wiary

  Na naszych rekolekcjach staramy się, abyś głęboko przeżył głoszone treści. Dlatego bardzo często zapraszamy do podjęcia pewnych decyzji wiary, wyrażonych w konkretnych działaniach. Wiara to nie emocje („bo ja proszę księdza nie czuję Boga”), tylko decyzje, które przekładają się na nasze uczynki. Tego chcemy Cię nauczyć, abyś potrafił to, w co wierzysz przekładać na swoją codzienność, ponieważ wiara działa wtedy, kiedy ją praktycznie stosujemy. Jak nie stosujemy, nie działa. Proste, prawda?

 • Przyjazna atmosfera

  Nie chcemy, abyś na naszych rekolekcjach czuł się samotny i zagubiony, dlatego bardzo nam zależy, abyś już od przyjazdu do nas poczuł się tu chciany, ważny i stał się członkiem naszej wielkiej rodziny. Z tego powodu bardzo dbamy o przyjazną atmosferę podczas wspólnych zajęć, posiłków czy integracji. Doświadczysz tu mocy wspólnoty i zobaczysz, że im bliżej Boga, tym bliżej innych ludzi.

2. Kto może przyjechać?

W zasadzie każdy! Rekolekcje są tak skonstruowane, że głoszone treści będą interesujące i życiowe  zarówno dla niewierzących (nawet tych zbuntowanych na Boga czy Kościół), dla „letnich” chrześcijan, oraz dla osób głęboko zaangażowanych w wiarę i w kościelne posługi (również dla księży i sióstr zakonnych).

Dlaczego tak się dzieje?

Ponieważ głosimy tu Ewangelię, a ona jest zawsze aktualna, świeża i zaskakująca, bez względu na stan społeczny, powołanie, płeć, wiek, doświadczenie w wierze, bycie w jakiejś wspólnocie formacyjnej itp.

Skąd macie tę pewność, że jest to właśnie dla mnie?

Ponieważ sami przeszliśmy tę drogę! Powołujemy się tu również na coraz bardziej odkrywaną w ostatnich dziesięcioleciach praktykę katechumenatu pierwotnego Kościoła, który głosił Ewangelię do osób dorosłych w pewnej bardzo przemyślanej i pedagogicznej kolejności:

 • Ewangelizacja – głoszenie żywej osoby Jezusa Chrystusa, który daje nowe życie.
 • Katechizacja – wyjaśnianie doktryn, prawd wiary, zasad moralności chrześcijańskiej.
 • Chrzest i mistagogia – ewangelizacja i katechizacja prowadziły do decyzji chrztu i nawrócenia, a w konsekwencji do wszczepienia w Kościół. Tym, którzy rzeczywiście stali się uczniami Jezusa tłumaczono czym jest liturgia, sakramenty i pokazywano, w jaki sposób podczas np. Eucharystii można spotkać żywego Boga.

UWAGA!

Katechizacja i mistagogia mają sens tylko wtedy, kiedy spotkałeś w swoim życiu Jezusa, doświadczyłeś Jego dobroci, zakochałeś się w Nim i masz z Nim żywą, osobistą relację. Może właśnie to jest to jest Twój problem: otrzymałeś w dzieciństwie (i wciąż otrzymujesz) potężną dawkę religijnej wiedzy, zasad życia, ale wydaje Ci się to „suche”, nieżyciowe… Stałeś się chrześcijaninem przez chrzest, ale nie przez osobistą decyzję wejścia na tę drogę. Wiara Cię męczy, nie rozumiesz jej, denerwują Cię praktyki religijne i masz wątpliwości co do Kościoła…

Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie powrót do fundamentów wiary – ewangelizacja jako doświadczenie na sobie mocy i prawdy Ewangelii… To  właśnie robimy na naszych rekolekcjach! Wracamy do początku, do niby prostych i oczywistych prawd – kim jest Bóg, czym jest grzech, co to znaczy, że Jezus nas zbawił, czym jest wiara, nawrócenie, po co mi Duch Święty, czym jest Kościół… itp. Nie tylko rozważamy te prawdy intelektualnie, ale wchodzimy w doświadczenie tyc prawd, przeżywając je również sercem. Oto sekret naszych rekolekcji: sam, dobrowolnie podejmujesz decyzje wiary i widzisz, że to działa! Wtedy sam odkrywasz, że modlitwa, przykazania, liturgia itp. mają sens i sam pragniesz w nich uczestniczyć, już nie z przymusu, tradycji, lecz z potrzeby serca:)

Nieważne, jak daleko jesteś w wierze (bądź „niewierze”) – żywy Jezus, którego głosimy  zawsze działa, zawsze podnosi na duchu, zawsze odświeża wiarę. Jeśli więc widzisz u siebie religijną rutynę, jesteś spragniony czegoś nowego, głębszego, nie rozumesz swojego życia, przeżywasz jakieś trudności – przyjedź do nas i pozwól działać Jezusowi!

Było trochę teorii, a teraz konkrety…

Tak, jak pisaliśmy – zapraszamy każdego dorosłego. Umowna dolna granica wieku to 18 lat, górnej granicy nie mamy. W uzasadnionych przypadkach mogą przyjechać do nas również młodsze osoby, lecz doświadczenie pokazuje, że treści, które tu głosimy bardziej odpowiadają oczekiwaniom dorosłych niż młodzieży. Dla młodzieży mamy w przygotowaniu specjalne kursy dla nich.

krzyz

3. Więc jaki kurs dla mnie?

Nasz program formacji posiada pewien przemyślany plan. Z tego powodu najlepiej zaczynać od pierwszych rekolekcji – kursu Nowe Życie. Jest to podstawowe doświadczenie Ewangelii, bez którego trudno będzie zrozumieć i wejść w głębię przeżywania kolejnych rekolekcji.

Również potem gorąco zachęcamy, by uczestniczyć w kursach według proponowanej kolejności. Ma ona swój głęboki sens:

 •  Nowe Życie – doświadczenie mocy Ewangelii i nawiązanie osobistej więzi z Jezusem
 • Emaus – zapalenie serca miłością do Słowa Bożego
 • Jan – kurs o tym, jak być uczniem Jezusa itp.

Pełny wykaz i opis kursów znajduje się w dziale „Program formacji szkoły”.

W uzasadnionych przypadkach (udział w dawnym kursie Filip, rekolekcjach kerygmatycznych itp.) można zacząć formację od kolejnych kursów, oraz dokonywać drobnych modyfikacji w kolejności rekolekcji (w przypadku np. kleryków, księży czy sióstr zakonnych), lecz usilnie zachęcamy, by przestrzegać zalecanej kolejności.

Ponadto proponujemy, aby zachować zdrowy rozsądek w częstotliwości uczestniczenia w naszych kursach. Zalecany odstęp pomiędzy rekolekcjami to ok. 3 miesiące. Jest to czas po to, by nauczyć się konkretnie wprowadzać w życie usłyszane treści i chroni przed zbyt płytkim przeżywaniem rekolekcji.

4. Czy macie na to pozwolenie ze strony Kościoła?

Oczywiście! Każda Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja, począwszy od Biura Międzynarodowego w Meksyku, przez Biurko Krajowe w Stryszawie, po naszą Zamojską Szkołę Ewangelizacji posiada zatwierdzenie i błogosławieństwo stosownych władz kościelnych.

Warto przy tej okazji nadmienić, że założyciel SESA – Jose Prado Flores wielokrotnie gościł na audiencjach u ostatnich papieży oraz był uczestnikiem XIII Sesji Zwyczajnej Synodu Biskupów poświęconej Nowej Ewangelizacji (2012 r.).

zse

pepe

4. Jak z jedzeniem, spaniem itp.?

Nasze rekolekcje organizujemy w dwóch trybach:

 • stacjonarne – jest to wyjazd na 3 dni do ośrodka rekolekcyjnego, gdzie zapewniamy noclegi i pełne wyżywienie
 • dochodzone – nocleg u siebie, ponieważ rekolekcje zaczynają się zazwyczaj w piątek wieczorem a kończą w niedzielę ok. południa, w tym przypadku zapewniamy 2 posiłki w sobotę (obiad i kolację).

Za udział w rekolekcjach pobieramy opłatę, która jest uzależniona od kosztów wynajęcia domu rekolekcyjnego,posiłków, materiałów itp. W każdym przypadku zapewniamy stoisko kawowe, ciastka, herbatę itp., aby mile spędzić czas wolny czas 🙂