Ewangelia (J 14, 7-14)

Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

Komentarz

Dlaczego wciąż się tak dziwimy, że Jezus może przez nas działać? Przecież mieszka w nas. I jeśli Opatrzność potrafi posługiwać się kimś nieświadomym tego, jak wiele Bóg może zdziałać z kimś zjednoczonym z Nim!

JEZUS ZJEDNOCZONY Z OJCEM

Dziś Jezus dosadnie przemawia do swoich uczniów, którzy wciąż patrzą na Niego powierzchownie i nie do końca rozumieją kim On jest. Jezus mówi, że cały jest w Ojcu, a Ojciec w Nim. To zjednoczenie, jakie jest pomiędzy Ojcem i Synem jest tak wielkie, że kto widzi Jezusa, widzi również Ojca.
Owocem tego zjednoczenia jest to, że Jezus nie wypowiada nic od siebie, tylko mówi wszystko, czego chce Ojciec oraz to, że Jezus dokonuje dzieła, których nie jest w stanie dokonać człowiek. Dlatego jeśli ciężko jest uwierzyć i wyobrazić sobie to, że Bóg Ojciec mieszka w swoim Synu, niech pomocą w wierze będą czyny Jezusa: „Wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła”.

JEZUS ZJEDNOCZONY Z TOBĄ

Jezus jest nie tylko zjednoczony z Ojcem, ale swoją z 14. rozdziału Ewangelii Janowej przygotowuje nas do tego, co powie za chwilę w przypowieści o winnym krzewie, o tym, że wkrótce zjednoczy się również ze swoimi uczniami.
Ten, kto stanie się włączony w Jezusa przez chrzest i kto będzie z Nim zjednoczony w Komunii będzie mógł czynić dokładnie to samo, co Jezus podczas swojego ziemskiego życia, a nawet więcej (!!!): „Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”.
Tak jak Jezus nie wypowiadał nic od siebie, tylko wszystko, co usłyszał od Ojca, tak uczniowie Jezusa zjednoczeni z Nim, w pewnym momencie swojego życia zostaną tak przemienieni (na ile pozwoli na to grzeszna ludzka natura i nasza współpraca z łaską), że będą mówili już nie oni, tylko sam Jezus przez nich. A skutkiem tego zjednoczenia będzie chociażby owocna modlitwa, bo będąc zjednoczony z Bogiem, będziesz wiedział jak i o co się modlić. Dlatego Jezus mówi dziś „A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

SZALONE MARZENIA BOGA

Kiedy wiesz już, że Bóg Ojciec jest zjednoczony ze swoim Synem, a Syn jest zjednoczony w tym samym duchu z nami, pomyśl sobie jakie to może mieć znaczenie dla całego świata! Oto marzeniem Boga jest to, aby każdy człowiek był jakby kopią Jego Syna na ziemi. Bóg pragnie mieć „armię” ludzi, którzy chcą kochać, czynić dobro i zmieniać świat na lepsze. Bóg pragnie mieć świadomych współpracowników, którzy nie żyją dla siebie, ale żyją dla Jezusa i pragną dokładnie tego samego, co On – aby każdy człowiek poznał Ojca, zachwycił się Jego miłością i został obmyty z grzechów krwią Syna.
To piękne marzenie, które wydawać się może nierealne. Owszem, takie będzie, jeśli będziesz oglądał się na to, jak inni pracują nad zjednoczeniem z Jezusem. A tu trzeba zacząć od siebie i próbować eliminować wszystkie przeszkody, które stoją na drodze do takiego zjednoczenia. Kiedy więc ostatnio byłeś u spowiedzi? To grzech najbardziej blokuje działanie Boga w nas. Grzech jest jednak przeszkodą do usunięcia. Grzech oddany Bogu staje się tylko naszą słabością i nędzą. A nasza ludzka nędza złożona w ręce Ojca + nieskończona łaska Ducha Świętego potrafi uczynić naprawdę wszystko. Nawet to, aby ciebie przemienić w żywą „kopię” Jezusa.
Bądź na bieżąco: