Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w…

Ewangelia (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef,…

Ewangelia (Łk 1, 5-25) Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on…

Ewangelia (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z…

Ewangelia (Mt 1, 1-17) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem…

Ewangelia (Łk 7, 18b-23) Na Chrystusie spełniają się proroctwa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy…

Ewangelia (Mt 17, 10-13) Eliasz już przyszedł, a nie poznali go Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw…

Ewangelia (Mt 11, 16-19) Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do…

Ewangelia (Mt 11, 11-15) Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy…

Ewangelia (Mt 11, 28-30) Chrystus pokrzepia utrudzonych Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie…

Page 2 of 3 1 2 3
Bądź na bieżąco: