Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi,…

Ewangelia (Łk 5, 17-26) Chrystus uzdrawia duszę i ciało Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze…

Ewangelia (Mk 1, 1-8) Prostujcie ścieżki dla Pana Słowa Ewangelii według Świętego Marka Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego…

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8) Jezus lituje się nad znękanymi Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił…

Ewangelia (Mt 9, 27-31) Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami,…

Ewangelia (Mt 7, 21. 24-27) Kto spełnia wolę Bożą, wejdzie do królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”,…

Ewangelia (Mt 15, 29-37) Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do…

Ewangelia (Łk 10, 21-24) Jezus rozradował się w Duchu Świętym Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,…

Page 3 of 3 1 2 3
Bądź na bieżąco: