Ewangelia (Mt 2, 13-18 )

Śmierć dzieci w Betlejem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”.

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.

Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców.

Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma”.

 

KOMENTARZ

Bóg chce do Ciebie mówić w każdej chwili twojego życia. Co to za ojciec, który po zrodzeniu dziecka nie odezwałby się do niego przez całe życie ani jednym słowem, lub napisał tylko list, a nigdy się nie odezwał osobiście?

SŁOWO CIĄGLE ŻYWE

Skoro nasz Bóg jest Bogiem żywym i dobrym, a Jego słowo jest żywe i skuteczne, oznacza to, że Biblia nie jest tylko książką historyczną, lecz żywym Słowem Boga, przez które twój niebieski Ojciec chce codziennie do ciebie mówić i opowiadać ci o sobie, o tobie i o świecie.

Bóg mówił, mówi wciąż i będzie do ciebie mówił. Widać to doskonale w dzisiejszej Ewangelii o tym, jak Bóg przez anioła powiadamia Józefa o tym, że wraz z rodziną ma uciekać do Egiptu. Mamy tu dwa razy odniesienie do proroctw Starego Testamentu, które właśnie się spełnia. Oznacza to, że gdy czytasz Biblię i rozważasz jakieś wydarzenia z PRZESZŁOŚCI, nie jest to tylko historia z przeszłości, ale Duch Święty tym słowem mówi właśnie do ciebie TERAZ, bo jest to słowo żywe.

Mamy w tej Ewangelii również głos anioła, przez który Bóg mówi w TERAŹNIEJSZOŚCI, co konkretnie Józef teraz ma zrobić, aby uniknąć Heroda. Mamy tu również zapewnienie, że Bóg będzie mówił w PRZYSZŁOŚCI („pozostań tam, aż ci powiem”). Bóg więc cały czas mówi, nawet jeśli posługuje się słowem zapisanym w przeszłości.

ABY SŁOWO STAŁO SIĘ ŻYWE

Za tę moc przekazywania aktualnego i żywego Słowa Bożego skierowanego bezpośrednio do ciebie i dla twoich okoliczności życia przez słowa zapisane na kartach Biblii odpowiedzialny jest Duch Święty. Dlatego przed rozpoczęciem czytania Słowa Bożego wzywaj Go tymi, lub podobnymi słowami: „Duchu Święty, otwórz moje serce na Twoją obecność i Twój głos. Wiem, że Ty chcesz teraz do mnie mówisz. Spraw, aby słowa, które za chwilę przeczytam stały się Słowem od Ciebie dla mnie, na dziś, na to, co teraz przeżywam”.

KIEDY W KOŃCU ODKRYJESZ MOC SŁOWA BOŻEGO?

Jeśli z takim nastawieniem będziesz pragnął spotykać się z Bogiem w Jego Słowie, odkryjesz, że:
– Bóg mówi do ciebie codziennie – nie ma takiej chwili w twoim życiu, w której Bóg nie mówiłby do ciebie lub nie chciałby z tobą rozmawiać. Dlatego pierwsze przykazanie dane Izraelitom brzmi „Słuchaj Izraelu”, bo to my nie umiemy lub nie chcemy słuchać. Bóg natomiast pragnie mówić do ciebie i robi to w każdej chwili i sytuacji twojego życia.
– Bóg mówi do ciebie z miłością – z powodu naszych negatywnych przeżyć związanych z ludzką miłością obawiamy się, że są takie chwile, w których Bóg się na nas obraził i nie mówi z miłością, lecz ze złością. Tymczasem Bóg jest doskonałą miłością, a to oznacza, że nie może kochać ani mniej, ani więcej, tylko zawsze mówi z miłością, bez względu na stan duchowego życia w jakim się znajdujesz i twoje subiektywne odczucia.
– Bóg mówi do ciebie osobiście i w danej chwili– jeśli tylko Biblię nie będziesz traktował jedynie jako książki historycznej, lecz jako Słowo Boga do ciebie – możesz mieć pewność, że gdy otwierasz Pismo Święte i czytasz Jego święte Słowa, On przez działanie Ducha Świętego Bóg właśnie do ciebie mówi, wiedząc co przeżywasz i jakiego słowa potrzebujesz. Za każdym razem, gdy z wiarą bierzesz do ręki Słowo Boże, sięgasz do „tabernakulum Ducha Świętego” i otwierasz się na głos Boga, który chce ci dać swoje dobre Słowo.

Zastanów się dziś, czy rozumiesz, co to znaczy, że Słowo Boże to pierwszy i najważniejszy sposób, w jaki Bóg codziennie do ciebie mówi. Nie musisz rozczytywać się w objawieniach, aby usłyszeć głos Boga ani szukać „cudowności” i „fajerwerków” w postaci charyzmatycznych spotkań z ludźmi obdarzonymi darem proroctwa. Żywe Słowo Boże jest blisko ciebie, w zasięgu twojej ręki. Czego ci więcej potrzeba?

Bądź na bieżąco: