Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy w duchu Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus, widząc…

Ewangelia (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus…

Ewangelia (Łk 11, 29-32) Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza…

Ewangelia (Łk 1, 57-66. 80) Narodzenie się Jana Słowa Ewangelii według św. Łukasza Dla Elżbiety…

Ewangelia (J 21, 15-19) Piotr pasterzem Kościoła Słowa Ewangelii według Świętego Jana Gdy Jezus ukazał…

Szczęść Boże! Informujemy, że z powodu epidemii koronawirusa jesteśmy zmuszeni odwołać kurs Maria Magdalena w…