Ewangelia (Mt 23, 1-12) Strzeżcie się pychy i obłudy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus…

Ewangelia (Mk 1, 12-15) Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali Słowa Ewangelii…

Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie Słowa Ewangelii…

Ewangelia (Mk 7, 24-30) Prośba poganki wysłuchana Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus udał się…

Ewangelia (Łk 6, 6-11) Uzdrowienie w szabat Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W szabat Jezus…

Ewangelia (Łk 4, 31-37) Uzdrowienie opętanego Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus udał się do…