Ewangelia (J 8, 31-42)

Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».

Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».

Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».

Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

KOMENTARZ

Pan Bóg dba o to, byśmy żyli w prawdzie. Na tym polega Jego szkoła życia, w której ciągle się czegoś uczymy. Dlatego, jeśli doświadczasz czegoś trudnego lub odkrywasz jakąś trudną prawdę o sobie – wszystko jest dobrze. Tak ma być!

CAŁY CZAS W JEGO SZKOLE

Jedną z konsekwencji tego, że Bóg jest Bogiem żywym, czyli aktywnie działającym w naszym życiu jest to, że Ewangelia dzieje się na naszych oczach. Słowa Jezusa, które dziś czytamy „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” nie dotyczą tylko jakiegoś jednorazowego wydarzenia z naszego życia, gdy 1998 roku podczas rekolekcji oazowych nawróciłeś się.

Skoro jesteś uczniem Jezusa, to jesteś CAŁY CZAS w Jego szkole. Nauka wciąż trwa. A że jesteś uczniem, to mówi dziś sam Jezus: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

TO DLATEGO CIĄGLE POD GÓRKĘ?

Skoro jesteś uczniem, który ciągle się uczy nowych rzeczy lub ćwiczy stare, nie dziw się, że na twojej drodze pojawiają się ciągle zaskakujące sytuacje, których nie jesteś w stanie przewidzieć. To dlatego masz wrażenie, że ciągle masz pod górkę i ani chwili spokoju.

Witamy w szkole Jezusa! Jeśli myślałeś, że po nawróceniu będzie już tylko prosto i cudownie, a Jezus zajmie się wszystkimi twoimi sprawami i nie będziesz miał żadnych kłopotów i trudności – pomyliłeś szkoły.

Nauka w szkole życia u Jezusa polega przecież na tym, że mamy wzrastać w miłości, wierze i nadziei. A wzrastamy tylko wtedy, gdy mamy wyzwania. Dlatego ucz nazywać to, co przeżywasz jako trudności i problemy nie jako jako „problemy”, tylko jako wyzwania i okazje do rozwoju wierze. W końcu szkołą Jezusa jest nasze całe życie, a nie tylko salka katechetyczna.

BYŚMY BYLI CZUJNI

Nie tylko trudności i problemy są miejscem naszego duchowego wzrostu. Jest nim również poznawanie prawdy o sobie. Całe szczęście Jezus dba o to, byśmy nie wpadli w samozachwyt. I kiedy tylko będzie ci się wydawało, że jesteś już doskonały i nie masz nad czym pracować – bądź pewien, że pojawi się jakieś wydarzenie, rozmowa lub cokolwiek innego, przez które odkryjesz, w czym jesteś jeszcze słaby i nienawrócony lub że to co już osiągnąłeś jest w głównej mierze łaską Boga, którą można tak łatwo stracić.

Dobrze jest wtedy wykazać się umiejętnością duchowej czujności, czyli umieć sobie oświetlić to co przeżywasz Słowem Bożym, na zasadzie: „Panie Boże, dziś jestem kuszony wobec …. Słaby jestem sam z siebie, ale wierzę, że Ty dasz mi wszelką moc, by się z tym zmierzyć i nie iść za tymi pokusami. Z twoją mocą chcę podjąć decyzje adekwatne do tego, co przeżywam. Dziękuję Ci, że dajesz mi okazję do duchowego wzrostu, abym jeszcze bardziej poznał prawdę o Tobie i o sobie”.

Bądź na bieżąco: