Ewangelia (J 13, 1-15)

Do końca ich umiłował

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!»

Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

 

KOMENTARZ

Dziś wchodzimy w Święte Triduum Paschalne, a więc w takie dni, w których mamy zadać sobie pytanie, czy choć trochę więcej niż rok temu zrozumieliśmy już, co Jezus nam uczynił. Dajmy się porwać tym tajemnicom i zadawajmy sobie to właśnie pytanie.
 

DLACZEGO JEZUS NAM SŁUŻY?

 
Skąd człowiek ma w sobie motywację, aby ukochać kogoś do końca, do granic możliwości, służyć mu, przebaczać mu i złożyć swoje życie w ofierze za kogoś? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Czytamy tam o „potrójnej” wiedzy Jezusa, czy może nawet lepiej powiedzieć – o doświadczeniu trzech prawd, które sprawiły, że Jezus – prawdziwy Syn Boży, posunął się do granic miłości, służąc swoim uczniom i umywając im stopy:
 
„(1)Wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że (2) od Boga wyszedł i (3) do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany”.
 

KIEDY JA BĘDĘ UMIAŁ KOCHAĆ JAK JEZUS?

 
Kiedy będę umiał kochać innych jak Jezus? Kiedy sam będę żył w stałym doświadczeniu tych trzech prawd, a więc:
– Gdy będę wiedział, że Ojciec oddał mi wszystko – naprawdę wszystko: całą swoją miłość, swojego Syna, swojego Ducha, swoją Matkę, swój świat, zarówno ten ziemski jak i duchowy, całe swoje serce, całą swoją uwagę i troskę.
– Gdy będę wiedział, że idę od Boga, a więc gdy będzie we mnie pracowało Słowo Boże, które będę traktował na tyle poważnie, że będę czuł się osobiście przekonany o prawdziwości i wartości tych słów. A gdy tak będzie, będę wiedział, że jestem posłany, by spełniać te słowa.
– Gdy będę wiedział, że wracam do Boga, co oznacza, że z każdym aktem miłości (przebaczenie, służba, ofiara) tu na ziemi przybliżam się do Boga, bo wprowadzam realnie Jego królestwo w moim sercu i na tym świecie.
 
Kiedy więc będę umiał kochać jak Jezus? Gdy będę miał nieustanne doświadczenie miłości Boga (1), posłania przez Jego Słowo (2) i tego, że nie ma nic lepszego niż przybliżanie się i powrót do Ojca przez wierność w wypełnianiu Jego woli, nawet jeśli jest ciężko.
 

TAJEMNICA TO WIELKA

 
Takie doświadczenie tych trzech prawd daje nam Eucharystia. Nie doświadczamy jednak tych prawd w sposób jasno dla nas zrozumiały, dlatego Jezus mówi: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później”. Mimo wszystko, gdy uczestniczymy w Eucharystii i poddajemy się umyciu nóg przez Jezusa, wtedy przyjmujemy Jego miłość, nawet jeśli do końca nie rozumiemy, w jak wielkich tajemnicach uczestniczymy.
 
To z Eucharystii bierzemy moc i doświadczenie miłości Boga, aby wypełnić potem przykazanie miłości do innych ludzi: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.
 
Nawet jeśli nie do końca rozumiesz, co się dzieje podczas Mszy świętej, idź dziś na nią i uczestnicz w każdym dniu Triduum Paschalnego. Może właśnie w tym roku, choć trochę więcej zrozumiesz, co Jezus ci uczynił i co ty masz czynić spotkawszy taką Miłość.
Bądź na bieżąco: