Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

 

KOMENTARZ

W Jezusie Bóg wypełnił wszystkie obietnice, które nam złożył. Dzięki temu, nie dość, że mamy PEWNOŚĆ, że każde Słowo Boga jest prawdziwe, to na dodatek przez wiarę możemy doświadczać tych obietnic DZISIAJ.
 

SŁOWO BOGA JEST PEWNE. MAMY NA TO DOWÓD.

 
Dziś Jezus w synagodze w Nazarecie czyta fragment księgi proroka Izajasza, który zapowiada Mesjasza i dodaje od siebie „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”. Obietnice, które na kartach Pisma Świętego zapowiadał Bóg, zaczęły się wypełniać, jedna po drugiej. Słowo stało się Ciałem. W Jezusie spełniły się wszystkie Pisma.
 
Nie ma takiej obietnicy ze strony Boga, która znajduje się w Piśmie Świętym, a która nie byłaby bez pokrycia. Bóg nie rzuca słów na wiatr. Kiedy coś mówi, tak się dzieje, a największym dowodem na prawdziwość Pism jest Jezus Chrystus – Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami.
 

SŁOWO BOŻE, KTÓRE DZIEJE SIĘ DZISIAJ

 
Wszystkie obietnice Boga są dostępne również dla nas. Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, jak uczy nas św. Paweł w Liście do Tymoteusza. I dla tych, którzy są daleko, i dla tych, którzy są blisko, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich. Dzieje się tak, że DZISIAJ, które wypowiedział w synagodze w Nazarecie Jezus, zabrał ze sobą do wieczności. To DZISIAJ trwa. Wszystkie obietnice są dostępne, bo zostały rozciągnięte na wieczność.
 
Dziś obowiązują wszystkie słowa zapisane na kartach Biblii. Wciąż aktualne jest wszystko, co czytamy. A skoro aktualne, to znaczy, że możemy doświadczyć DZISIAJ działania Jezusa, który mówi o sobie: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”.
 

JAK STAĆ SIĘ UCZESTNIKIEM BOŻYCH OBIETNIC?

 
Jak połączyć się z wiecznością, w której trwa boskie DZISIAJ? Bardzo prosto! Przez wiarę. Pan Bóg tak to wymyślił, że łącznikiem między naszym światem, a a światem wiecznym/boskim jest właśnie wiara.
 
Wystarczy więc, że poznasz te Boże obietnice, uwierzysz, że wszystko, co Bóg powiedział jest prawdą, zastosujesz się do Jego nauki i będziesz czekał, aż Bóg wypełni to, co obiecał. Każdy z tych punktów (słuchanie Słowa, uwierzenie w nie, zastosowanie tej nauki w życiu i czekanie) jest na wagę złota. Brak choć jednego kroku w tej instrukcji jak stać się uczestnikiem Bożych obietnic powoduje brak doświadczenia żywego Boga. Popatrz, z czym masz dziś problem i napraw to. Jest to w twojej mocy. To nie jest coś ponad ludzkie możliwości. I czekaj, aż Bóg spełni swoje obietnice, bo nie ma pewniejszego słowa, niż Jego Słowo.
Bądź na bieżąco: