Ponad 50 osób uczestniczyło w miniony weekend (10-12. XI. 2017) w rekolekcjach „Kurs Nowe Życie”, zorganizowanych przy sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju przez Zamojską Szkołę Ewangelizacji im. bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego.

Był to czas intensywnego słuchania Słowa Bożego i podejmowania świadomych decyzji wiary i nawrócenia. Uczestnicy rekolekcji (wśród nich siostry benedyktynki i alumn WSD)  poruszeni byli świadectwami członków ekipy składającej się zarówno z duchownych, jak i świeckich oraz modlitwami, jakie towarzyszyły konferencjom, zwłaszcza modlitwie przebaczenia i modlitwom o tzw. chrzest w Duchu Świętym. Wielu zwracało uwagę na nowoczesny i trafiający do współczesnego człowieka sposób przekazu Ewangelii, wykorzystujący przeróżne materiały dydaktyczne. Marzeniem organizatorów było z kolei to, aby wszyscy uczestnicy rekolekcji zapragnęli dalszej formacji i wzrastania w wierze w lokalnych wspólnotach modlitewno-formacyjnych.

„Kurs Nowe Życie” są to pierwsze rekolekcje z bogatej oferty międzynarodowej Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA), założonej przez świeckiego ewangelizatora z Meksyku – Jose H. Prado Floresa ponad 30 lat temu. Dziś obecna jest na 6 kontynentach i posiada ponad 2000 placówek na całym świecie. Jej charyzmatem jest formowanie nowych ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji, zwłaszcza wśród wiernych świeckich.

Bądź na bieżąco: