Potrzebujemy Cię!

“Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”

— Ewangelia wg św. Łukasza 12, 49

Dlaczego potrzebujemy wsparcia?

Aby Słowo Boże biegło i zapalało do ewangelizacji jak najwięcej osób potrzebujemy Twojego wsparcia! Zebrane fundusze chcemy przeznaczać m.in. na
  • opłacenie kosztów prowadzenia rekolekcji (noclegi, wyżywienie, materiały itp.) dla osób które nie stać by zapłacić w całości,
  • promocję szkoły ewangelizacji (prowadzenie strony www, ulotki itp.),
  • wyjazdy ewangelizacyjne, aby głosić Słowo Boże i zakładać wspólnoty.

Numer konta:

Zamojska Szkoła Ewangelizacji
ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1
20-400 Zamość
97 1140 2004 0000 3502 6565 4600

178

Dziękujemy za Twoje wsparcie i obiecujemy naszą modlitwę w intencji dobroczyńców tego dzieła ewangelizacji. Wierzymy głęboko, gdy my troszczymy się o Boże Sprawy i o wprowadzanie Jego Królestwa na Ziemi, On troszczy się o nas. Sam to przecież obiecał:

Starajcie się najpierw o królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane» (Mt 6, 33)