Ewangelia (Mt 9, 14-17) Nie można stosować zwyczajów Starego Przymierza do Nowego Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali:…

Ewangelia (J 20, 24-29) Pan mój i Bóg mój Słowa Ewangelii według świętego Jana Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc…

Ewangelia (Mt 9, 1-8) Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A…

Ewangelia (Mt 8, 28-34) Wypędzenie złych duchów Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo…

Ewangelia (Mt 8, 23-27) Uciszenie burzy na jeziorze Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na…

Ewangelia (Mt 16, 13-19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”…

Ewangelia (Mt 10, 37-42) Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie…

Ewangelia (Mt 8, 5-17) Uzdrowienie sługi setnika Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży…

Ewangelia (Mt 8, 1-4) Uzdrowienie trędowatego Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc:…

Ewangelia (Mt 7, 21-29) Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”,…

Page 69 of 72 1 67 68 69 70 71 72
Bądź na bieżąco: