Ewangelia (Mk 12, 38-44) Jałmużna ubogiej wdowy Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia…

Ewangelia (Mk 12, 35-37) Mesjasz jest Panem Dawida Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak…

Ewangelia (Mt 26, 36-42) Smutna jest dusza moja aż do śmierci Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu,…

Ewangelia (Mk 12, 18-27) Zmartwychwstanie umarłych Słowa Ewangelii według Świętego Marka Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak…

Ewangelia (Mk 12, 13-17) Podatek należny cezarowi Słowa Ewangelii według Świętego Marka Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w…

Czasem mamy wrażenie, jakby grzech przykleił się do nas i trudno go zmyć samemu. Próbujemy, próbujemy i nic. Im bardziej staramy się, tym nieraz bardziej frustrujemy, a niektórzy ostatecznie poddają…

Od dziś będziemy publikowali tu codzienne komentarze do Ewangelii autorstwa dyrektora Szkoły – ks. Piotra Spyry. Gorąco zapraszamy! Jeśli nie ciągnie cię do wiary, masz wstręt do ludzi i masz…

Page 117 of 117 1 115 116 117
Bądź na bieżąco: