Ewangelia (J 15, 9-17)

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

KOMENTARZ

Bóg nie zostawia Kościoła – swej Oblubienicy zdanej na samą siebie. Bóg do Niej mówi, prowadzi Ją, jest w Niej. To związek mocniejszy niż wszystko inne na świecie. Dlatego możesz czuć się w Kościele bezpiecznie, pomimo tego co mówi świat.

JEZUS KOCHA KOŚCIÓŁ

Kiedy Jezus mówi o tym, że nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, mówi najpierw o sobie i o swojej miłości do tych, których kocha.

Poszerzmy dziś nasze patrzenie na Jezusa i Jego miłość, bo kocha On nie tylko swoich najbliższych uczniów, ale i kolejne kręgi ludzi, w tym Kościół.

Czym jest Kościół? To święty związek Boga z ludzkością oparty na miłości. Związek, którego obrazem jest udane małżeństwo: trwałe, nierozdzielne pomimo zdrad, dojrzewające do coraz większej miłości, którego celem jest wzajemne szczęście i płodność. Nic więc dziwnego, że Jezus zachęca swych uczniów do trwania w Nim, aby Jego radość w nas była i była ona pełna. Będzie ona coraz pełniejsza, gdy do tego szczęśliwego związku dołączą kolejni uczniowie, dlatego Kościół ze swej natury jest misyjny.

JEZUS ROZMAWIA Z KOŚCIOŁEM

Aby Kościół mógł się rozszerzać i ogarniać swym zasięgiem kolejnych ludzi, Jezus wciąż mówi do Kościoła, swojej Oblubienicy. Jezus rozmawia z Nią. Słucha Jej próśb i ciągle mówi do Niej prowadząc Ją aż skończy się czas i nastanie wieczność. Co to za związek miłosny, w którym nie byłoby jednego z podstawowych sposobów objawiania miłości, jakim są słowa?

On nie tylko oznajmił nam wszystko, co usłyszał od swojego Ojca, ale poprzez Ducha Świętego mówi do nas i słucha nas. Dlatego Kościół nie jest jakimś tworem dryfującym przez wieki bezwiednie po falach oceanu, gdzie Go wiatr poniesie. Owszem, niesie Go wiatr, ale jest to Wiatr (Tchnienie) Ducha Świętego, który wieje tam gdzie chce, a Kościół mu się poddaje.

Dlatego nie zabraknie Kościołowi niczego, co byłoby nam potrzebne na dany czas. Nie zabraknie na pewno słowa od Jezusa – Sternika, który będzie prowadził swoich uczniów tak jak chce.

Przykładem tego jest wybór Macieja na Apostoła po tragicznej śmierci Judasza. Piotr napełniony Duchem Świętym otrzymuje słowo od Boga, co ma robić. Dzieje Apostolskie nie przekazują nam szczegółów jak to się stało, pokazują tylko decyzję Piotra. Może to było jakieś wewnętrzne natchnienie, może podpowiedzi innych ludzi, może ludzka roztropność oświecona „duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7), a może wszystko naraz. Jest to po prostu jeden z wielu przykładów jak spełnia się w praktyce dzisiejsza Ewangelia, gdy uczniowie trwają w miłości Pana.

NA NIEZNANYCH WODACH

Ty też jako uczeń Jezusa podpadasz pod dzisiejszą Ewangelię. Jezus już nie nazywa cię sługą, ale swoim przyjacielem, ponieważ chce objawić ci wszystko, co usłyszał od swojego Ojca.

Oznacza to, że nie zabraknie ci mądrości z Nieba potrzebnej do twoich zadań w Kościele. W końcu „nie zabraknie prorokowi słowa” (Jr 18, 18).

Tak, jesteś też prorokiem, bo od chrztu zostałeś do tego namaszczony i posłany, by w imieniu Boga mówić do innych. Inni też są prorokami, dlatego jeśli oczekujesz od Jezusa jakiejś porady, bądź po prostu uważny i słuchaj jak Bóg przemawia do swojej Oblubienicy-Kościoła na różne sposoby, również przez tych, którzy są z Jezusem w wielkiej zażyłości i trwają w Jego miłości.

Co dziś masz zrobić dla Kościoła, a nie wiesz jak? Jeśli Duch Święty rzeczywiście daje ci jakąś misję, da również wszystko co potrzebne do jej wykonania: moc, miłość i mądrość. Uwierz w to i daj się Bogu prowadzić na nieznanych wodach. Bóg naprawdę nie opuszcza swojego Kościoła, tylko mówi do Niego i prowadzi Go – również przez ciebie.

Bądź na bieżąco: