Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Wtedy odszedł od Niej anioł.

KOMENTARZ

Wcielenie Syna Bożego jest jednym z najmocniejszych dowodów na to, jak Bóg jest wierny swojemu słowu i swoim obietnicom. W czym dziś wątpisz lub nie dowierzasz Bogu? Maryja pomoże Ci podjąć odpowiednią decyzję wiary i cierpliwie czekać.

MOJE SŁOWA NIE PRZEMINĄ

Kiedy Bóg coś mówi i obiecuje – nie rzuca słów na wiatr. Jest wierny swojemu słowu. Przykładem tego jest Jego miłość. Bóg podjął decyzję, że chce mnie kochać i być dla mnie dobry. I jak sam mówi – choćby góry się poruszyły i pagórki zachwiały, Jego miłość nie odstąpi ode mnie (Iz 54, 10).

Nawet mój grzech nie jest w stanie zmienić tej decyzji Boga. Kiedy ludzkość popełniła pierwszy grzech, Bóg się nie obraził. Paradoksalnie – ta sytuacja zaczęła objawiać nam jeszcze bardziej Jego miłosierną miłość. Z pokolenia na pokolenie przez patriarchów i proroków Bóg zaczął objawiać swój plan, mówiąc, że pośle Mesjasza, który odwróci skutki grzechu i otworzy z powrotem drogę do Nieba.

Ten plan konkretnie ziścił się w czasie, kiedy Bóg posłał anioła Gabriela do pewnej młodej dziewczyny w Nazarecie z propozycją, by stała się matką Mesjasza i Syna Bożego. Co Bóg obiecał – zrealizował. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Jakich więcej dowodów ci trzeba na to, że możesz bezpiecznie oprzeć się na Słowie Bożym? Jakich więcej dowodów i objawień potrzebujesz, by zrozumieć, że każde słowo pochodzące od Boga jest prawdą, a nie fikcją czy bajką?

BÓG MA SWÓJ CZAS

Jednym z powodów tego, że nie do końca ufamy w prawdziwość Bożych słów i skuteczność Jego obietnic jest to, że zazwyczaj nie od razu widzimy jak to Słowo się wypełnia. Naród wybrany czekał ok. 2 tys lat od chwili złożenia obietnicy Abrahamowi do momentu narodzin Mesjasza. Maryja czekała na narodziny Syna Bożego 9 miesięcy od chwili swojego zwiastowania. A ty ile czekasz?

Czas czekania na wypełnienie obietnic związanych z wiarą bywa trudny. Będą pojawiały się myśli: a może dałem się oszukać? a może ten Bóg to tylko wytwór ludzkich tęsknot za dobrem i nieśmiertelnością? W takich chwilach bierz do ręki Biblię i wzmacniaj swoją wiarę historiami zrealizowanych obietnic Boga. Gdy się czyta te historie, przekonujemy się, że Bóg przychodzi ze swoją interwencją we właściwym czasie, po by dokonało się wtedy możliwie największe dobro i by objawić swoją chwałę, kiedy ludzkie nadzieje już wygasły.

NIEMOŻLIWE? TO ZADANIE DLA BOGA

Abyśmy nie mieli wątpliwości, że dana interwencja jest Jego sprawką, a nie szczęśliwym zbiegiem okoliczności lub owocem naszych własnych starań, Bóg często pozwala na to, byśmy pozbyli się wszelkich ludzkich rozwiązań. Łazarzowi Bóg pozwolił umrzeć po to, by wiele osób mogło poznać, że Jezus jest nie tylko panem nad chorobami, ale również nad życiem i śmiercią. Apostołowie przeżyli burzę na jeziorze, aby odkryli, że nawet siły przyrody są posłuszne Bogu. Zachariasz i Elżbieta czekali wiele lat na upragnione potomstwo, aby zrozumieli, że to Bóg jest panem ich płodności a nie natura. A Maryja poczęła i porodziła Jezusa jako dziewica, aby absolutnie nikt nie miał wątpliwości, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.

Jesteś w trudnej sytuacji, wszystkie ludzkie rozwiązania zawiodły? Świetnie! Zostaje ci tylko Pan Bóg, który dysponuje potężną mocą. Trzeba tylko twojej wiary, decyzji „niech tak się stanie” i cierpliwego czekania. Poproś dziś Maryję, aby pomagała ci podejmować decyzje wiary na każdym etapie twojego życia. Nikt z ludzi nie potrafi bardziej ufać i mówić Bogu” tak”, gdy cały świat mówi „nie”.

Bądź na bieżąco: