Ewangelia (Mt 5, 17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

KOMENTARZ

Jeśli ciężko ci zachowywać przykazania, wnikaj w ducha tego boskiego prawa i proś o Ducha Świętego – Moc z Wysoka, który da ci siły do wykonywania rzeczy, które wydają ci się bez sensu lub niemożliwe do wypełnienia.

PRZYSZEDŁEM WYPEŁNIĆ

Dziś Jezus mówi, że nie przyszedł znieść, ale wypełnić Prawo i Proroków. Użyte tu greckie słowo „wypełnić” ma wiele znaczeń. Możemy je rozumieć w takim znaczeniu, że Jezus poprzez swoje nauczanie przypomina swoim słuchaczom najgłębszy sens wszystkich przykazań i „uzupełnia” je o miłość, o której zapomnieli faryzeusze i uczeni w Piśmie.

To zdanie można rozumieć również w innym znaczeniu – Jezus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek wypełnia, czyli „urzeczywistnia” w swoim życiu wszystkie przykazania, pokazując, że jest to możliwe i stając się dla nas wzorem do tego.

Jeśli więc masz problemy z przykazaniami, wypróbuj te dwa sposoby: spróbuj zrozumieć ich ducha, czyli miłość jako ich fundament, cel i sens oraz módl się o Ducha Świętego, którego mocą Jezus wypełnił te przykazania. W ten sposób nie będą one dla ciebie ciężarem nie do uniesienia, tylko najgłębszą potrzebą serca.

SPOSÓB PIERWSZY – DUCH PRZYKAZAŃ

Bardzo często nasze nawrócenie zaczynamy od końca, czyli od decyzji, że mam coś zmienić w swoim życiu, nie rozumiejąc dlaczego i po co. Walczymy wtedy z grzechem, z naszymi wadami i tym co w nas złe, zapominając jaki jest cel tego.

Pamiętaj, że każda twoja decyzja wiary i nawrócenia jest ODPOWIEDZIĄ miłości na Miłość. Dlatego czymś o wiele skuteczniejszym jest zmiana akcentów na poznawanie miłości Boga i rozwijanie w sobie miłości do Niego, niż sama walka z grzechem na zasadzie spinania się i dążenia do doskonałości w wypełnianiu przykazań.

Kiedy ciągnie cię do grzechu, próbuj nazywać w sobie, która z twoich potrzeb jest niezrealizowana i powracaj do tego, że Bóg jest Miłością, która jedyna da ci szczęście. Stawaj wtedy w decyzji, że tam gdzie szukasz tego szczęścia nie znajdziesz Go, bo tylko Bóg da ci to, czego naprawdę potrzebujesz.

SPOSÓB DRUGI – MOC Z WYSOKA

Jezus wypełnił wszystkie przykazania dlatego, że był wypełniony Duchem Świętym – Mocą z Wysoka. Ty też od chwili chrztu jesteś wypełniony tym samym duchem – Duchem Jezusa Chrystusa, którego mocą Jezus pokonywał wszelkie zło i diabelskie pułapki.

Jeśli więc czujesz, że brak ci sił, bądź jak święty Paweł – uznaj pokornie, że „moc w słabości się doskonali”, że „wystarczy ci łaski” i że jesteś „naczyniem glinianym”.

Spędzaj zatem więcej czasu na modlitwie, uznając swoją nędzę, opróżniając się z przekonania o swojej własnej doskonałości i napełniając się Mocą z Wysoka. Duch Święty będzie wtedy przemieniał twoje serce tak, że zrozumiesz sens przykazań i odkryjesz niewyczerpane źródło mocy do ich wypełniania. W ten sposób sam przekonasz się na sobie, że „przykazania Jego nie są ciężkie”.

Bądź na bieżąco: