Ewangelia (Łk 2, 16-21)

Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

NOWY ROK 2023 – wątek osobisty

Kiedy w listopadzie 2019 roku za namową kilku osób zacząłem spontanicznie dzielić się na Facebooku swoimi krótkimi medytacjami dotyczącymi codziennej Ewangelii, nie przypuszczałem, że otwiera się właśnie jakiś nowy rozdział w moim życiu i bardzo ciekawa przygoda z ewangelizacją poprzez media. Starałem się pisać rozważania najpierw do siebie, do tego co sam przeżywam w życiu i na co Ewangelia daje mi odpowiedzi. Okazało się, że społeczność czytających systematycznie i powoli wzrastała, aż stworzyła się swego rodzaju wirtualna wspólnota, rodzina i jakby „internetowa parafia”.
Nowy rok to okazja do podziękowania tym, którzy tworzą tę wspólnotę i do podjęcia nowych decyzji. Po wielu modlitwach i szukaniu większego dobra rozeznałem, że od tego roku tryb pisania tych komentarzy zmieni się z „codziennie” na „kiedy mogę” i „kiedy będzie potrzeba”. W ciągu ostatnich miesięcy przybyły mi nowe odpowiedzialności, które chciałbym realizować jak najlepiej, ale dobra ma tylko 24 h. Wygospodarowany czas chciałbym dać również mojej wspólnocie „Przyjaciele Oblubieńca” poprzez pisanie kolejnych podręczników formacyjnych.
Ufam, że ten czas spędzony razem zaszczepił w wielu z nas pragnienie codziennego spotykania się ze Słowem Bożym i że będziecie umieli sami karmić się tym, co Bóg daje poprzez Ewangelię na każdy dzień. Gdyby mimo wszystko ktoś potrzebował swego pomocy w rozważaniu Słowa, można zaopatrzyć się w komentarz do Ewangelii wg św. Jana, który można nabyć m.in tu: https://sklepduchowy.pl/…/Komentarz-do-Ewangelii-wg…/414
Niech Maryja – dzisiejsza patronka, która nosiła i rozważała Słowo Boże w swoim sercu rozpali w każdym z nas pragnienie jeszcze gorętszego rozważania Słowa, które Bóg nam daje i pomoże w wypełnianiu tego Słowa.
Z najlepszymi noworocznymi życzeniami – ks. Piotr
Bądź na bieżąco: