Ewangelia (Mt 21, 23-27)

Skąd pochodził chrzest Janowy?

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem to czynisz? i kto Ci dał tę władzę?»

Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?»

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi”, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka».

Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

KOMENTARZ

Kiedy mówimy, że Bogu można zadać pytanie, nie jest to wcale przenośnia, a kiedy spodziewasz się odpowiedzi, nie jest to dziecięca naiwność, tylko praktyczne zastosowanie prawdy, że nasz Bóg jest Bogiem żywym. A co jeśli Bóg milczy?

IDĘ COŚ „PRZEMODLIĆ”?

Praktycznym zastosowaniem prawdy o tym, że Bóg jest Bogiem żywym jest to, że można zadać Mu pytanie i oczekiwać na realną odpowiedź z Jego strony. Tak jak arcykapłani i starsi ludu z dzisiejszej Ewangelii możesz pytać Jezusa, o co tylko chcesz i spodziewać się odpowiedzi z Jego strony.

Czy rzeczywiście wierzysz w to, że Bóg może odpowiedzieć na twoje pytania? Czasem ktoś mówi, że musi „przemodlić” jakąś sprawę. Jeśli taka osoba jest rzeczywiście świadoma słów, które wypowiada, oznacza to, że pyta Boga o coś i spodziewa się odpowiedzi z Jego strony. No chyba, że traktuje Boga jako postać z pogranicza mitologii i bajek lub modlitwę rozumie tylko jako monolog ze strony człowieka, nie dopuszczając w ogóle możliwości, że Bóg może w jakiś konkretny sposób odpowiedzieć na moją modlitwę.

JAK BÓG MOŻE ODPOWIEDZIEĆ?

Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Dlatego kiedy ze szczerą intencją zadajesz Bogu pytanie, z pełną powagą licz się z tym, że ta odpowiedź przyjdzie. Trzeba tylko nauczyć się sposobów komunikacji Boga i cierpliwości.

Odpowiedź może przyjść w Ewangelii na dany dzień i w liturgii, bo to pierwszy sposób mówienia Pana. Ponieważ każdy z nas od chrztu jest prorokiem, bo otrzymaliśmy przecież namaszczenie Ducha Świętego w tym celu, Bóg może podesłać ci człowieka, który da ci odpowiedź na twoje pytanie (Bóg też posługuje się poganami, niewierzącymi i wrogami Kościoła – np. Ezd 1). Święty Ignacy uczy, że Bóg komunikuje się z nami m.in. przez uczucia, poruszenia serca, pragnienia i natchnienia. Bóg może też się posłużyć wydarzeniam i „zbiegami okoliczności”.

Wszystko oczywiście trzeba badać, rozeznawać i nie traktować magicznie, lecz patrzeć po owocach, a gdy są wątpliwości – poddawać się pod rozeznanie Kościoła, pamiętając też, że Bóg nigdy nie może mówić czegoś sprzecznego ze swoim Słowem i nauczaniem Kościoła.

A GDY BÓG MILCZY?

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z pewną niestandardową sytuacją, gdy Jezus odpowiada arcykapłanom pytaniem na pytanie i w końcu milczy. Dlaczego tak? Ponieważ zadający Mu pytanie z góry nie chcą znać odpowiedzi Jezusa i robią to w sposób przewrotny, aby znaleźć „haka” na Boga. Jeśli Jezus w taki sposób z nimi postępuje, być może oznacza to, że wszystkie ADEKWATNE sposoby nawrócenia ich serc skończyły się i został już tylko ten – milczenie Boga, które jest ponoszeniem konsekwencji swojego postępowania mającym na celu ich nawrócenie.

Pamiętamy, że Jezus też milczał gdy był niesprawiedliwie oskarżany przez Heroda i Piłata – to kolejny przypadek milczenia Boga. Milczenie może też być oznaką większych planów Boga wobec człowieka, przygotowaniem do jakiejś misji i wielkiego cudu (np. Zachariasz i Elżbieta) oraz czasem, w którym Bóg oczyszcza nasze intencje.

Nie ma więc jednej prostej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg milczy. Trzeba wszystko rozeznawać, bo Bóg każdego z nas traktuje indywidualnie!

Warto dziś jednak zadać sobie pytanie, czy być może nie słyszę głosu Boga dlatego, że nigdy na poważnie nie zadawałem Mu pytań, bo nie wierzyłem, że to możliwe? Albo dlatego, że jestem jak bohaterowie dzisiejszej Ewangelii – nie chcę znać odpowiedzi.

Bądź na bieżąco: