Ewangelia (Łk 11, 29-32)

Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

KOMENTARZ

Przewrotne serce zamyka nas na oglądanie i doświadczanie Bożych interwencji i cudów w moim życiu. Czego więc należy unikać i co robić, by zamiast serca przewrotnego mieć serce czyste i proste?

PLEMIĘ PRZEWROTNE

Dziś Jezus w ostrych słowach stawia bolesną diagnozę współczesnych mu ludzi, nazywając ich „plemieniem przewrotnym”. Pan zaprasza dziś każdego z nas, abyśmy zbadali swoje serce, czy ta cecha nie zagościła choćby w najdrobniejszym stopniu w moim sercu, ponieważ przewrotni ludzie nie będą oglądali ani doświadczali boskich interwencji i cudów, nawet jeśli będą o to prosić: „[To plemię] żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza”.

Czym zatem jest przewrotność? Jest to postawa serca, w której gości jakiś fałsz już na poziomie intencji. Przewrotny człowiek nie chce wiedzieć, czy robi coś źle. A nawet jeśli usłyszy od Jezusa jakąś trudną prawdę o sobie, z góry nie uzna jej lub nie zastosuje w swoim życiu. Przewrotny człowiek tłumaczy słowa Jezusa po swojemu, przekręcając ich sens. Przewrotny człowiek chce przyłapać Boga na kłamstwie, nieścisłościach i chce obalić Jego naukę.

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA

Przeciwieństwem przewrotności jest czyste i proste serce. Jezus obiecuje takim ludziom szczęście i oglądanie Boga, a więc również Jego cudów („Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” – Mt 5, 8).

Człowiek o czystym sercu widzi wyraźniej cuda i interwencje Boga w swoim życiu. Dzięki temu jest w stanie wskazać dla siebie i dla innych „dowody” na istnienie Boga w swoim życiu, i to nie tylko takie z przeszłości („W 1983 roku doświadczyłem Boga, bo …”), ale z wczoraj i nawet z dzisiaj. Czyste serce sprawia, że zaczynamy patrzeć na świat oczami Boga, dlatego taki człowiek wie, że jednym wielkim cudem dobroci i miłości Boga jest choćby dar mojego życia: to, że dziś wstałem, mam co zjeść, moje życie ma sens itp.

Czystość serca sprawia, że lepiej współpracuje się z rozumem jako narzędziem poznania Boga. Rozum nie jest wtedy przeszkodą na drodze poznania Boga, ale pomocą. A nawet jeśli coś wydaje się wymykać rozumowi, nie staje się to od razu dowodem na nieistnienie Boga, ale taki człowiek wie, że są inne narzędzia poznania rzeczywistości – pewność serca dzięki wierze, którą można uzyskać będąc właśnie czystym i prostym przed Bogiem.

W KIERUNKU CZYSTOŚCI

Co robić, aby nie być przewrotnym lecz stawać się coraz bardziej czystym i prostym? Jednym ze sposobów jest przebywanie jak najbliżej Tego, który jest najczystszy oraz karmienie się czystym pokarmem. Mamy wiele takich czystych pokarmów dla naszego serca. Jest to chociażby karmienie się Eucharystią, a więc czystą Miłością; przebywanie w zasięgu Eucharystycznego Jezusa, który podczas adoracji wypala z nas to co nieczyste; karmienie się Słowem Bożym („Wy już jesteście czyści, dzięki Słowu, które wypowiedziałem do was” – J 15, 3); wejście w osobistą relację z Maryją, która jest czysta i bez grzechu poczęta.

Każdy z powyższych sposobów otwiera nas na działanie łaski, która oczyszcza i upraszcza nasze serce, oczyszczając nasze myśli intencje już u samego źródła. Z łaską należy jednak współpracować, a ta współpraca zaczyna się najpierw od zadania Bogu pytania, czy jest we mnie coś przewrotnego i nieczystego. A jeśli tak – chcę, byś mnie Boże oczyścił.

Nie bój się stanięcia w prawdzie i oczyszczenia, bo tylko na tym skorzystasz. Bóg chce wydobyć z ciebie twoje pierwotne piękno i usunąć brud, który przyczepił się do twojego serca. Niech towarzyszą ci dziś dwa fragmenty Słowa Bożego:

– „Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce; doświadcz i poznaj moje troski i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną!” (Ps 139, 23-24)
– „Kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną” (Ps 19, 13).

Bądź na bieżąco: