Ewangelia (J 1, 47-51)

Ujrzycie aniołów Bożych

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

KOMENTARZ

Człowiek, w którym nie ma podstępu ogląda w swoim życiu wielkie dzieła Boga. Najpierw dlatego, że ci co mają czyste serce „Boga oglądać będą”, czyli widzą lepiej i wyraźniej. A po drugie, dlatego, że ogląda się wtedy namacalne owoce swojej wiary.

IZRAELITA W KTÓRYM NIE MA PODSTĘPU

Czy chciałbyś usłyszeć pochwałę z ust Jezusa, taką jaką usłyszał dziś Natanael: „Patrz, to prawdziwy Izraelita w którym nie ma podstępu”? To jedno z najpiękniejszych zdań, jakie może usłyszeć człowiek, ponieważ streszcza się w nim ewangeliczne przesłanie, że dla Jezusa ważne jest w pierwszej kolejności serce człowieka – czystość intencji i wierność Bogu już na poziomie najdrobniejszych myśli i pragnień.

Natanael zadziwiony tym komplementem pyta Jezusa „Skąd mnie znasz?” i okazuje się, że to dopiero początek jego zdziwienia, bo Jezus doskonale zna jego przeszłość („Widziałem cię pod drzewem figowym”), a nawet przyszłość („Zobaczysz jeszcze więcej niż to”).

CO WYNIKA Z TEGO, ŻE JEZUS ZNA MOJE SERCE?

Jakże dużo ważnych treści wynika z tego, że Jezus zna moje serce na każdym etapie mojego życia! Zacznijmy od tego, że mogę czuć się bezpiecznie, nawet gdy na zewnątrz doświadczam zewnętrznych trudności. Jezus zna moje serce. Zna prawdę o mnie nawet jeśli inni jej nie znają i krzywdzą mnie swoim osądem. Dlatego, gdy jestem zjednoczony z Jezusem i serce mam czyste, choć inni myślą, że mam brudne – mogę czuć się spokojnie oraz mogę czerpać miłość z Jego serca, gdy nie doświadczam jej od innych z powodu tego, co o mnie myślą.

Czystość serca sprawia też, że mogę z największym przekonaniem wołać w moich problemach „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza” (Ps 23). To nie jest oczywiście tak, że gdy serce mam brudne, wtedy Bóg mi nie pomaga i nie pociesza. Właśnie to są szczyty Ewangelii, aby uwierzyć, że jako grzesznik mogę przyjść z całym moim brudem do Ojca, a On mnie nie odtrąci, bo czeka na mnie i tęskni za mną.

Lecz jakoś tak jest, że mając brudne serce zachowujemy się jak Adam chowający się przed Bogiem w krzaki, a nie dziecko Boże, które z ufnością woła do Ojca w każdej swojej sprawie, nawet jeśli jest zabrudzone. Dlatego, skoro wiem, że grzech lub nawet zwykłe nagromadzenie się codziennych zabrudzeń utrudnia mi doświadczanie miłości Bożej, wtedy będę walczył o systematyczną spowiedź, bo ona oczyszcza serce, a „błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).

WIDZĘ SKUTKI WIARY

Fakt, że Jezus zna moje serce i prawdę o nim, pomaga mi również w tym, że mam pełne prawo spodziewać się zrealizowania się obietnic Boga w moim życiu. Jeśli jesteś „prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu”, to znaczy, że żyjesz Słowem Bożym, i realizujesz je. A skoro Słowo Boże jest „żywe i skuteczne” (Hbr 4, 12), to znaczy, że przyjdzie czas, że zobaczysz bardzo konkretnie działanie tego słowa, pamiętając, że Bóg odda miarą „dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą” (Łk 6, 38), o czym dziś Jezus powiedział Natanaelowi, że zobaczy dużo więcej niż to małe doświadczenie, gdy przekonał się, że Jezus zna jego serce.

Nie widzisz owoców swojej wiary? Czekaj! Masz czyste serce i robisz to co powinieneś – Bóg też zrobi to, co powinien i co obiecał. Inni nie znają prawdy o tobie? Jezus zna. Rób swoje, a to co ukryte stanie się w swoim czasie jawne.

Bądź na bieżąco: