Ewangelia (Mt 19, 3-12)

Nierozerwalność małżeństwa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»

On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».

Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją?»

Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo».

Rzekli Mu uczniowie: «Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić».

On zaś im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!»

KOMENTARZ

Sakrament małżeństwa może nam pomóc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła. Z kolei zgłębianie co znaczy, że Jezus jest Oblubieńcem a Kościół Oblubienicą, pomaga odkrywać tajemnicę sakramentalnego małżeństwa.

NA POCZĄTKU

Na początku, zanim jeszcze powstał świat, istniał od wieków Bóg. Każda prawdziwa miłość (a Bóg jest Miłością – 1J 4) chce obdarować sobą innych. Dlatego Bóg Ojciec zrodził w swoim sercu synów i córki jako partnerów do kochania i stworzył świat jako mieszkanie dla nich.

Bóg Ojciec zechciał, aby Jego dzieci mogły nie tylko doświadczyć Jego ojcowskiej i matczynej miłości, ale także miłości oblubieńczej. Dlatego swojego Syna ustanowił Oblubieńcem, wszystkich ludzi nazwał Oblubienicą czyli Kościołem i tak rozpoczęła się największa historia miłosna wszech czasów.

Od tego momentu rozpoczęły się starania Oblubieńca, aby zdobyć serce swojej Oblubienicy, doprowadzić Ją do momentu wiecznych zaślubin i cieszyć się sobą na wieki.

RZECZ ODRAŻAJĄCA

Kim jest nasz Oblubieniec i jaka jest Jego miłość? Na pewno nie tak jak nasza ludzka, pełna niedoskonałości i nietrwała.

O tym jak bardzo nietrwała może być nasza miłość, mówi dzisiejsza Ewangelia. Faryzeusze pytają Jezusa, czy wolno oddalić swoją żonę. Cały ten spór dotyczył interpretacji pewnego fragmentu Prawa zapisanego w Pwt 20, 1, które mówiło, że jeśli mężczyzna znajdzie u swojej żony „rzecz odrażającą”, można wtedy się z nią rozwieść. Za czasów Jezusa spierały się ze sobą dwie szkoły, spośród których jedna (Rabbiego Szamaja) interpretowała to wyrażenie wąsko (tylko nierząd), a druga (Rabbiego Hillela) szeroko, dopuszczając każdy powód dla rozwodu.

ZNAKI MIŁOŚCI: ZARĘCZYNY I ŚLUB

Podczas, gdy ludzie kombinowali jak tu nagiąć prawo do swoich egoistycznych zamiarów, oblubieńcza miłość Boga na przestrzeni historii zbawienia „kombinuje” co zrobić, aby wszyscy poznali stałość i wierność miłości Boskiego Małżonka, który chce poślubić swoją Oblubienicę.

Zewnętrznymi znakami tej miłości, takimi jakby pierścionkami zaręczynowymi były przymierza, jakie Bóg zawierał z niewiernym ludem. Bóg zobowiązywał się tam, że nawet jeśli znalazłby jakąś „rzecz odrażającą” u swojej Ukochanej, nigdy jej nie zostawi, nawet jeśli będzie Mu niewierna.

Największym przymierzem, w którym Oblubieniec wyznał swą miłość Oblubienicy i przypieczętował ją swoją krwią, były zaślubiny na krzyżu. Podczas każdej Mszy świętej kapłan wypowiada słowa „Bierzcie i pijcie z tego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi mojej, nowego i wiecznego PRZYMIERZA, która za was i za wielu będzie wylana”. Oznacza to, że za każdym razem gdy uczestniczysz we Mszy świętej, uczestniczysz jakby w ceremonii zaślubin, podczas której Jezus mówi – „Biorę ciebie za moją małżonkę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Znakiem tego jest moja śmierć za ciebie na krzyżu”.

Miłość domaga się zawsze odpowiedzi, ale nie przymusza do niej. Możesz uszczęśliwić Oblubieńca przyjmując Jego wyznanie miłości i propozycję związku na całą wieczność. Możesz Go odrzucić. Możesz wzrastać w wierności Mu, przyjmując Jego Ciało i Krew – najdroższy prezent ślubny, w którym On sam daje ci swoją miłość, abyś mógł kochać Go i innych którzy są Oblubienicą Baranka Jego własną miłością. Możesz też łudzić się, że samemu dasz radę być wierny Jemu, swojemu powołaniu i tym, którym ślubowałeś miłość.

Największym prezentem dla Oblubieńca jest przyjęcie Jego oświadczyn i pragnienie wzrastania w Jego miłości. Co dziś jest przeszkodą na tej drodze? Kto albo co skradł twoje serce? On jest ci wierny, zawsze możesz do niego wrócić, nawet jeśli zdarzyła ci się niewierność.

Bądź na bieżąco: