Ewangelia (J 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

KOMENTARZ

Może nie wszystko rozumiemy w naszej wierze, ale mamy za to świetnego Nauczyciela, który został nam dany, aby doprowadzić nas co całej Prawdy. Jest to Duch Święty, którego otrzymał w darze każdy z nas. Wiesz jak korzystać z pomocy tego Nauczyciela?
 

DOBRY NAUCZYCIEL TO PODSTAWA

 
Pewnie każdy z nas miał w szkole problemy z przynajmniej jednym przedmiotem. I pewnie też każdy pamięta takich nauczycieli, którzy mieli coś takiego w sobie, że i człowiek chciał się uczyć, i całkiem dużo rozumiał, i może nawet polubił ten przedmiot.
 
Takim nauczycielem objaśniającym tajemnice naszej wiary jest Duch Święty. Nie zdołamy pojąć wszystkich prawd duchowego życia, a przynajmniej nie w jednym momencie. Musimy jednak stale pamiętać, że zamiarem Boga nie jest ukrywanie tych tajemnic, lecz wprost przeciwnie – ich nieustanne objawianie i objaśnianie. Potwierdzeniem tego jest dzisiejsza Ewangelia, w której znajdujemy aż 4 różne greckie słowa opisujące nauczycielską rolę Ducha Świętego: „hodēgēsei” (będzie przewodził), „lalēsei” (będzie mówił), „anangelei” (oznajmi) i „doksasei” (uwielbi, otoczy chwałą).
 
Dobrze więc dla nas byłoby zaprzyjaźnić się z tym Nauczycielem i stać się Jego wiernym uczniem. Lecz jak konkretnie to zrobić?
 

PRYWATNE LEKCJE I ĆWICZENIA

 
Większość wybitnych ludzi, gdy ktoś pyta o ich sukces i myśli sobie, że jest to kwestia ich wrodzonych talentów lub po prostu szczęścia, twierdzi, że talent/szczęście to tylko 10% ich sukcesu, a cała reszta to praca. Praca polegająca na tym, że człowiek ciągle uczy się, czyta, dokształca, a potem próbuje te rzeczy wprowadzić w czyn przez ćwiczenie i praktykę. Nie da się tego oszukać. Swoje trzeba odsiedzieć, a potem nie zniechęcać się gdy coś nie wyjdzie od razu lub będzie się popełniało dużo błędów.
 
Tak też jest z naszą współpracą z Duchem Świętym. Pomimo, że jest On najlepszym Nauczycielem, jeśli zabraknie współpracy z naszej strony i nie będziemy stale korzystać z Jego lekcji, nic się nie zmieni w naszym duchowym życiu. Swoje trzeba odsiedzieć na modlitwie, a potem praktykować słuchanie Go w codzienności i poddawanie się Jego natchnieniom. Może nie od razu wszystko będzie się udawało, gdy nauczyciel widzi pilność ucznia, to tym bardziej będzie go wspomagał we wszystkim, prawda?
 
Dlatego nie poddawaj się, jeśli nie widzisz od razu w swoim życiu owoców Ducha Świętego, nie doświadczasz Jego prowadzenia, nie słyszysz Jego głosu, nie rozpoznajesz Jego natchnień. Czas robi swoje. Ważne, byś cały czas miał wielkie pragnienie bliskości z Duchem Świętym, bo wszystko zaczyna się właśnie od pragnienia: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7, 37-38).
 

CZEGO UCZY DUCH ŚWIĘTY?

 
Nauczycielską rolę Ducha Prawdy o którym mówi dziś Jezus można w wielkim uproszczeniu sprowadzić do trzech wymiarów:
– Duch Święty przypomni nam Słowa Jezusa – jeśli pracując z Duchem Świętym rozważasz Słowo Boże, na pewno zauważyłeś, że w różnych momentach życia Duch Święty „przypomina” nam odpowiednie słowo do odpowiedniej sytuacji. Nie zawsze dzieje się to nawet wprost. Czasem jest to po prostu pewna intuicja, myśl, poruszenie serca, spontaniczny odruch, który jest owocem tego, że Słowo Boże w tobie działa. Dziś natomiast dowiadujesz się, że sprawcą tego wszystkiego jest twój Nauczyciel – Duch Święty.
– Duch Święty objaśnia teraźniejszość – zmysł prorocki, którego chce cię uczyć Duch Święty polega na tym, że zaczynasz widzieć świat oczami Boga. Masz w sobie jakieś wewnętrzne zrozumienie tego, co się akurat dzieje, umiesz właściwie rozeznać zamysł Boga dla danego wydarzenia, umiesz odróżnić dobro od zła, „wyczuwasz” jaka jest wola Boga i chcesz postępować tak, jak chce tego Bóg.
– Duch Święty objawia rzeczy przyszłe – oprócz specjalnych darów widzenia niektórych rzeczy przyszłych, bardziej „normalnym” działaniem Ducha Świetego jest to, że masz w sobie nadprzyrodzoną mądrość, dzięki której umiesz przewidywać konsekwencje swojego lub czyjegoś zachowania. To też niezwykle przydatna umiejętność, bo nie dziwisz się potem „a ja nie wiedziałem…”, lecz w roztropny sposób podejmujesz właściwe decyzje i czekasz na ich owoce.
 
To jak? Zapisujemy się dziś z nowymi chęciami do Szkoły Duchowego Życia prowadzonej przez Ducha Świętego? Zapisy otwarte 24h. Wystarczy zgłosić swoje pragnienie, a potem codziennie uczyć się i praktykować materiał lekcyjny, a możesz w ten sposób dojść do wielkiej zażyłości i przyjaźni z tym Nauczycielem, odmieniając przy okazji swoje życie na nieporównanie lepsze, bardziej święte i świadome.
Bądź na bieżąco: