Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w…

Ewangelia (Łk 1, 26-38) Maryja pocznie i porodzi Syna Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef,…

Ewangelia (Łk 1, 39-45) Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w…

Ewangelia (Mt 1, 18-24) Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z…

Ewangelia (Mt 1, 1-17) Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem…

Ewangelia (Łk 7, 24-30) Jan przygotowuje drogę Chrystusowi Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę…

Ewangelia (Łk 7, 18b-23) Na Chrystusie spełniają się proroctwa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy…

Ewangelia (Mt 21, 28-32) Grzesznicy uwierzyli Janowi Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego…

Ewangelia (Mt 21, 23-27) Skąd pochodził chrzest Janowy? Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: «Jakim prawem…

Ewangelia (Łk 3, 10-18) Zapowiedź nowego chrztu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie,…

Page 2 of 4 1 2 3 4
Bądź na bieżąco: