Ewangelia (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej…

Ewangelia (J 2, 13-22) Mówił o świątyni swego Ciała Słowa Ewangelii według świętego Jana Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy…

Ewangelia (Łk 17, 1-6) Obowiązek przebaczania Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla…

Ewangelia (Mk 12, 38-44) Wdowi grosz Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na…

Ewangelia (Łk 16, 9-15) Nie można służyć Bogu i Mamonie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy,…

Ewangelia (Łk 16, 1-8) Przypowieść o nieuczciwym rządcy Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego…

Ewangelia (Łk 15, 1-10) Przypowieści o zagubionej owcy i zagubionej drachmie Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać….

Ewangelia (Łk 14, 25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do…

Ewangelia (J 14, 1-6) Ja jestem drogą, prawdą i życiem Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I…

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy duchem Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta…

Page 3 of 3 1 2 3
Bądź na bieżąco: