Ewangelia (Mt 1, 18-23)

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy: «Bóg z nami».

KOMENTARZ

Pomimo tego, że to Maryja obchodzi dziś swoje urodziny, to właśnie Ona chce rozdawać prezenty: Jej uniżenie, ubóstwo, ukrycie i ufność Bogu. Ktoś powie – „Co to za prezenty….”. A właśnie to wszystkim najcenniejszym co posiada. Te cztery cnoty – wbrew temu co myślimy – to największe skarby, jakie możemy tu na ziemi zgromadzić.

MAŁE JEST WIELKIE, A WIELKIE JEST PONIŻONE

Ewangelia wywraca wszystko do góry nogami. Dlatego Maryja chce nas dziś nauczyć ewangelicznego, a nie ludzkiego patrzenia na świat. Pragnie Ona, abyśmy mieli te same pragnienia co Ona, które można streścić jako 4xU: uniżenie, ubóstwo, ukrycie i ufność. Właśnie to jest najpotężniejsza broń na świecie przeciwko diabłu i wszystkich jego podstępom. To są największe skarby, jakie można mieć przed Bogiem.

WBREW NATURZE? JAK NAJBARDZIEJ TAK!

Dlaczego te cztery postawy otwierają drogę do doświadczenia potężnego działania Boga w naszym życiu? Dlatego, że już zarodku kruszą wszelkie światowe, a więc czysto ludzkie i nieraz wprost diabelskie myślenie. Jesteśmy bowiem świadomi, że nasza ludzka natura, zraniona na dodatek grzechem pierworodnym, domaga się wywyższenia, bogactwa, sławy i przesadnie wierzy w siebie (nie dowierzając Bogu lub wprost odrzucając Go). Kiedy jednak człowiek pójdzie za tymi pragnieniami, zaczyna stąpać po bardzo śliskim gruncie. Jest to tak naprawdę droga do samozagłady, ponieważ jest to robienie pożywki dla złego ducha, który tak nas usidli, że zanim się obejrzymy, będziemy już w jego szponach. Jedynym lekarstwem na to, otwierającym na dodatek nas na doświadczenie działania Boga, jest posiadanie pragnień przeciwnych, takich jakie miała Maryja.

 4xU MARYI

Co się dzieje, gdy człowiek uniża się przed Bogiem? Ewangelia mówi, że zostaje wywyższony. Tak stało się w przypadku Maryi – najpokorniejsza Służebnica Pańska jest dziś najpotężniejszą kobietą we Wszechświecie.
Gdy człowiek pragnie duchowego ubóstwa (a u niektórych wybranych – również materialnego), wtedy ogołacając siebie z siebie, robi miejsce dla największych skarbów – Boga. To dlatego mógł w Maryi zamieszkać sam Bóg.
Aby utrzeć łeb szatanowi, który jest jak wydmuszka – robi dużo szumu wokół siebie, ale nie ma nic do zaoferowania, Pan Bóg uczy nas dziś, że największe wydarzenia świata dokonują się w ciszy i w ukryciu, z dala od wielkich tego świata. Tak było u Maryi i Józefa, żyjących w odległej prowincji cesarstwa rzymskiego.
Całkowita ufność Bogu i poddanie się Bogu jest największym przejawem wiary w to, że Bóg jest dobry i On sam będzie prowadził moje sprawy, nawet jeśli wokół mnie jest całkowicie ciemno i doświadczam krzyża lub śmierci. Dzięki swojemu niezłomnemu zaufaniu, Maryja jest wzorem całkowitego zawierzenia Bogu. Ktoś, kto to posiądzie, nie boi się żadnej sytuacji, która go spotka, bo wie, że Bóg współdziała we wszystkim dla jego dobra.
Poproś dziś Maryję, aby nauczyła cię swoich pragnień i wyleczyła cię z pragnień przeciwnych. Nie ma nic lepszego na tym świecie, jak posiadanie Jej pragnień. Będąc duchowo ubogi, ukryty, uniżony i ufny, staniesz się największym szczęściarzem na świecie.
Bądź na bieżąco: