Ewangelia (Mk 1, 40-45)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Komentarz

Masz czasem wątpliwości, czy Jezus wysłuchuje Twoją modlitwę i rzeczywiście chce ci pomóc? Otóż dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że nie tylko chce, może pomóc, ale robi dużo więcej!

JEZUS CHCE

Wielką pokorę i dystans do siebie musiał mieć trędowaty, który zbliżył się do Jezusa, upadł na kolana i prosił „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jego tragedia tak poruszyła serce Jezusa, że ulitował się i powiedział „Chcę, bądź oczyszczony”!
Nie miej nigdy wątpliwości we wrażliwość i dobre chęci Jezusa. Nikt nie ma tak wrażliwego serca, jak On. Nikt nie zna lepiej twoich problemów, tak jak On, nasz Bóg i Brat. Nie daj się nigdy wkręcił podszeptom złego ducha, że Bóg nie interesuje się twoim życiem i nie chce przychodzić z pomocą. Te słowa „Chcę, bądź oczyszczony!” Jezus kieruje dziś do każdego z nas. Bóg chce ci pomagać! Naprawdę!

JEZUS MOŻE

Chce, ale czy może to zrobić? Może Go coś blokuje? Może jest jakaś przeszkoda we mnie, która uniemożliwia Jego działanie? Może ktoś Mu nie pozwala dokonać cudu w moim życiu?
Jezus jest Bogiem i to Bogiem wszechmocnym. Ma władzę absolutnie nad wszystkim i nic Go nie ogranicza. My mamy naprawdę potężnego Boga, przed którym największe potęgi świata są niczym.
Nie wątp w Jego moc i możliwości. Jeśli pokornie i uparcie prosisz Boga o jakąś interwencję, są trzy możliwości: Bóg przyjdzie z pomocą od razu (jak u trędowatego), przyjdzie w swoim czasie („Moje myśli nie są myślami waszymi”) lub przyjdzie w inny sposób, nie taki jak oczekiwaliśmy, a jak się okaże – najlepszy dla nas („Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie”). Bóg naprawdę wie, co dla nas dobre, kiedy ma przyjść i w jaki sposób. W końcu powiedział „Proście, a będzie wam dane”.

JEZUS DAJE WIĘCEJ NIŻ SIĘ SPODZIEWAMY

Ewangelia na dziś zdrada jeszcze jedną cechę Boga. Daje On zawsze więcej niż się spodziewamy. To my sami ograniczamy łaskawość Boga, bo nie wierzymy, że jesteśmy dla Niego tak ważni i że ma On tak czułe serce Ojca. Jezus mógł uzdrowić trędowatego przez swoje słowo, nie zbliżając się i zachowując przez to konwenanse społeczne, zdrowy rozsądek i przepisy Prawa. Jezus natomiast zrobił dużo więcej: wyciągnął rękę i dotknął tego człowieka. Uleczył nie tylko chorobę, ale okazał mu wielką czułość przez dotyk. Przez wiele tygodni nikt nie mógł dotykać tego człowieka, a to przecież jeden z najważniejszych języków miłości. Jezus zna nasze ukryte tęsknoty (o których może nawet sami nie wiemy) i jak rodzic, który doskonale zna swoje dziecko i wie, jaką zabawkę chciałoby dostać pod choinkę, rozdaje takie właśnie prezenty.
Stoi dziś przed Tobą Jezus – Bóg, który chce, może i daje dużo więcej, niż się spodziewasz. Dlaczego Go nie prosisz, o to co jest ci potrzebne? Czy czujesz się tak bardzo niezależny od Boga i nauczyłeś się już wszystkie sprawy załatwiać po swojemu? Czy może masz taki obraz Boga, że i tak nie pomoże, dlatego lepiej liczyć na siebie? A może myślisz, że aby Bóg ci pomógł musisz zrobić nieskończenie dużo rzeczy, włącznie z nawróceniem i zasłużyć sobie na Jego miłość? Nic z tego nie jest prawdą. Oto dziś Bóg przedstawia się jako Ten, który jest wrażliwy na twoje potrzeby, chce Ci pomagać, ma moc to zrobić, bo jest Bogiem i chce cię rozpieszczać swoimi darami!
Bądź na bieżąco: