Ewangelia (Mt 2, 1-12)

Pokłon mędrców ze Wschodu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Komentarz

Choć dzisiejsze święto nosi w naszej tradycji nazwę „Święta Trzech Króli”, to nie oni są głównymi bohaterami dzisiejszej uroczystości. Dziś świętujemy Objawienie Pańskie – jedno z najstarszych i najpiękniejszych świąt w Kościele, bo jest to święto pogan i Boga, który chce się objawiać KAŻDEMU, a wiec i tobie!
 

A MOŻE TO MOJE ŚWIĘTO?

 
Dziś trochę nie rozumiemy już wagi tego święta, bo traktujemy to jako coś oczywistego, że Bóg nam się objawił i dla nas są wszystkie obietnice życia wiecznego i obecności Boga na ziemi. Nie tak było jednak u początków Kościoła. Tworzyli go głównie poganie i naprawdę nie było to wtedy takie oczywiste, że Dobra Nowina jest też dla nich, że Bóg ich szuka, dlatego posłał kogoś z tą radosną nowiną; że ich życie ma sens, że są dla Boga tak ważni, że znalazł sposób, aby do nich dotrzeć i powiedzieć im, że dla nich też obietnica życia wiecznego i pełny udział we wszystkich Bożych błogosławieństwach.
 
A może i ja żyję trochę jak poganin? Dzisiejsze święto może jest też moim świętem, bo nawet jeśli pogubiłem się i żyję w ciemnościach jak poganin, czcząc jakichś ziemskich bożków, wszystkie Boże obietnice są dla mnie! Pan Bóg chce mi dziś objawić siebie! A ponieważ Bóg objawia się tylko po to, aby też zbawić, czyli dać nowe życie – nie jest ważne z jakiego punktu zaczynasz: możesz być nawet poganinem i grzesznikiem. Oto Bóg w swojej Opatrzności tak się natrudził, kimś lub czymś się posłużył, aby do ciebie dotrzeć i ogłosić ci tę radosne rzeczy. Jeśli tylko odpowiesz na to cały Bóg i wszystkie skarby Nieba są dla ciebie!
 

CO TO ZNACZY, ŻE BÓG SIĘ OBJAWIA?

 
To znaczy najprościej mówiąc, że Bóg chce ci (ZWŁASZCZA DZISIAJ!) dać takie doświadczenie siebie, abyś albo posmakował pierwszy raz w życiu namacalnie miłości Boga, albo odnowił to doświadczenie. Bóg jako twój Stwórca doskonale wie na co jesteś wrażliwy i na jakich falach najlepiej odbierasz. Bóg wie, co jest twoim językiem miłości i gdzie masz największe braki. Bóg pragnie, aby Jego dzieci (zwłaszcza te żyjące po pogańsku) poznały Go osobiście, tak jak Trzej Mędrcy. Dopiero wtedy możemy Bogu składać ofiary z życia i rezygnować z jakich rzeczy, gdy Go osobiście spotkamy.
 
Dzisiejsza Ewangelia to kompendium tego, jak Bóg może się objawić. Mędrcy najpierw byli prowadzeni przez Gwiazdę. Bóg może przemówić do ciebie przez wydarzenia (zwyczajne lub niezwyczajne – nie znamy dokładnie pochodzenia Gwiazdy), które dla Ciebie akurat będą czytelne. Mędrcy studiując niebo ,a więc na drodze niemal naukowej rozpoczęli swoje poszukiwanie Boga. Bóg też dziś przemawia do Mędrców przez Heroda! Szok! Herod wskazuje mędrcom, gdzie jest Jezus. Bóg może więc przemówić do ciebie przez ludzi, nawet tych złych i tych, których nie lubisz. Bóg może też przemówić przez Kościół i Biblię. W ten sposób Herod odkrył, gdzie narodził się Jezus, bo powiedzieli mu to arcykapłani na podstawie Słowa Bożego. I wreszcie Bóg może objawić się przez sny – Mędrcy w ten sposób usłyszeli, że mają wracać do ojczyzny inną drogą. Wszystkie te sposoby ze sobą współpracują i potwierdzają się, prowadząc do poznania żywego Boga, który jest Miłością.
 
Dziś Niebo jest jakoś szczególnie otwarte na objawianie się. Spróbuj wytężyć swoje zmysły, a zobaczysz jak Bóg cię dziś zaskoczy!!!
 

I TY MOŻESZ BYĆ GWIAZDĄ!

 
Skoro dziś święto pogan, a takich przybywa wokół nas – Bóg potrzebuje ludzi, przez których będzie się objawiał. Bóg potrzebuje ciebie, aby inni Go poznali. Myślisz, że się nie nadajesz, prawda? No to popatrz: skoro Bóg potrafił się posłużyć nawet złym Herodem, czy nie posłuży się tobą, który jednoczysz się z Nim w modlitwie i Komunii Świętej? Przecież, gdy przyjmujesz Jezusa do siebie – mieszka w tobie Boża obecność! Mało tego – zanim Bóg cię pośle, chce abyś sam miał tak mocne doświadczenie Jego, aby pokonać w tobie strach i usunąć przeszkody.
 
Wystarczy tylko, że powiesz – Panie – możesz się mną posługiwać i zobaczysz nagle milion „zbiegów okoliczności”, w których: a to ktoś się do ciebie odezwie, a to z kimś się spotkasz, a to coś innego – a zaniesiesz tym osobom Boga, nawet przez swoje pomyłki i niedociągnięcia! Skoro Bóg posłużył się Gwiazdą, czy nie posłuży się też Tobą – przyjacielem Boga, świadomie dającym się Mu do dyspozycji?
 
Dziś piszemy na naszych domach K+M+B (lub C+M+B). Obojętnie, co napiszesz, oprócz tego, że zapraszasz do swojego mieszkania Jezusa, dajesz innym komunikat: Tu mieszka człowiek, który – jak Gwiazda Betlejemska – chce być dla innych drogowskazem dla Boga. Jeśli będziesz kiedyś szukał, jak znaleźć Boga – przyjdź do mnie, ja ci pomogę! I ty możesz więc być Gwiazdą! +
Bądź na bieżąco: