Ewangelia (J 1, 45-51)

Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu».

Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?»

Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu».

Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?»

Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym».

Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»

Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: „Widziałem cię pod drzewem figowym?” Zobaczysz jeszcze więcej niż to».

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

KOMENTARZ

Spotkanie Natanaela (Bartłomieja) z Filipem jest dla nas przykładem tego, w jaki sposób Bóg może mówić do nas przez inne osoby i jaki to ma wpływ na nasze życie.
 

BÓG WCIĄŻ MÓWI…

 
Na wiele sposobów Bóg w dzisiejszych czasach może do nas przemawiać. Jest On Bogiem żywym, który chce być poznawany i kochany, chce abyśmy znali prawdę o Nim i nas samych, chce nas prowadzić przez życie, dlatego posługuje się rozmaitymi sposobami, aby do nas mówić.
 
Pierwszym i najważniejszym sposobem komunikowania się Boga z nami jest Jego Słowo – Pismo święte, czytane zwłaszcza podczas liturgii. Bóg nie jest jednak ograniczony tylko Biblii. Jego głos możemy usłyszeć również w sumieniu („Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa – KKK 1776), w wewnętrznych natchnieniach (np. słynna scena z młodym Samuelem w przybytku Pana), w wydarzeniach („Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? ”), a także przez ludzi.
 

FILIP – NARZĘDZIE BOGA

 
Wiele osób, przez które Bóg mówi do innych, zazwyczaj nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, jacy są ważni i co dzięki nimi się dokonuje. Filip, gdy spotkał Natanaela wypowiedział zaledwie dwa zdania – „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”, a gdy Natanel zaczął to kwestionować „Czy może być coś dobrego z Nazaretu?” Filip mu odpowiedział „Chodź i zobacz!”. W ten sposób doprowadził swojego znajomego do spotkania z Jezusem, dzięki któremu Natanael (Bartłomiej) stał się uczniem, a potem Apostołem – jednym z Dwunastu.
 
Gdy dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu, Bóg tak będzie układał twoje „przypadkowe” spotkania i wydarzenia, że w pewnym momencie sam się przekonujesz, że nie ma w życiu przypadków. Stajesz się po prostu ambasadorem Boga na ziemi, żywą Ewangelią, a być może jedyną Ewangelią, którą mogą namacalnie dotknąć ci mniej wierzący. Gdyby nie świadectwo Filipa i jego mocne podkreślenie, że on sam ZNALAZŁ Mesjasza, Natanael być może nie uwierzyłby. Co innego teoria wiary („Wiesz, jest tu ponoć jakiś Mesjasz”), co innego osobiste doświadczenie („Znalazłem Mesjasza. A jeśli chcesz, to sam idź i zobacz, czy mam rację”).
 

JAK SŁUCHAĆ BOGA MÓWIĄCEGO PRZEZ LUDZI?

 
Dzisiejsza Ewangelia zdradza nam trzy proste, ale cenne wskazówki, jak to robić.
 
  1. Być otwarty, czyli wysłuchać kogoś do końca. Natanael pozwolił Filipowi opowiedzieć o swoim doświadczeniu Boga, które Ewangelista streścił w jednym zdaniu. Nawet jeśli znasz pewne treści i wydaje ci się, że wiesz, co kto powie, co się dalej wydarzy, że niby znasz już Boga – mimo wszystko wysłuchaj do końca i pozwól się zaskoczyć. Łaska jakiegoś szczególnego natchnienia może przyjść w najbardziej niespodziewanym momencie, nawet przez osobę, po której byśmy się tego nie spodziewali.
  2. Pozbyć się uprzedzeń. Każdy z nas jakieś ma i mogą one stać się przeszkodą w usłyszeniu głosu Boga mówiącego przez innych, bo diabeł – nasz przeciwnik, z przyjemnością wykorzysta każdą naszą słabość i zranienie, aby nie dopuścić do spotkania z Bogiem. Natanaelowi udało się stanąć ponad swoimi uprzedzeniami do ludzi z Nazaretu, ponieważ poszedł na spotkanie z Jezusem. Czy ty potrafisz naprawdę posłuchać kogoś, kogo nie lubisz, kogo uważasz za grzesznika, niewiarygodnego, kogoś, kto cię denerwuje i wkurza, kogoś po kim byś się nie spodziewał tego (np. mąż, żona, dziecko…) wierząc, że przez niego może przemawiać Bóg?
  3. Iść za natchnieniami i je weryfikować. Natanael usłyszawszy, że Jezus jest ponoć obiecanym Mesjaszem, postanowił to sprawdzić. Wystarczyło tylko, że zbliżył się do Jezusa, a Jezus zaczął tak osobiście mówić do niego, takie rzeczy, które tylko Bóg mógł wiedzieć, wskutek czego Natanel w pewnym momencie wyznaje wiarę w Niego „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”. Sprawdzianem tego, czy faktycznie przez kogoś przemawia Bóg są konkretne znaki potwierdzające słowa. Takie znaki, które będą dla ciebie jasne i czytelne.
 
Spróbuj dzisiaj przeanalizować i usłyszeć, jak Bóg również do ciebie chce mówić przez to, co cię dziś spotka (wydarzenia) i osoby +
Bądź na bieżąco: