Ewangelia (Mt 10, 7-15)

Wskazania na pracę apostolską

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.

A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was.

A jeśliby was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu».

KOMENTARZ

Chyba wszyscy znamy pieśń „Bliskie jest Królestwo Boże”. Zapewne była skomponowana na okres Wielkiego Postu, bo sądząc po jej melodii, bliskość Królestwa Bożego jest czymś smutnym. Czy tak rzeczywiście jest?

 BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE

Jezus dziś wysyła swoich Apostołów z misją, aby głosili, że „bliskie jest królestwo niebieskie”. Bliskość Królestwa Bożego jest centralnym przesłaniem Ewangelii czyli Dobrej Nowiny, którą głosił Jezus. Nie jest to jakaś kara za grzechy (jak sobie nieraz wyobrażamy), lecz Bóg, który jest blisko swojego ludu i który przychodzi DLA nas. Ten Bóg, na którego Żydzi tyle wieków czekali przychodzi i wypełnia wszystkie obietnice Starego Testamentu.

Nie zostawił nas samych, naprawdę JEST i DZIAŁA TERAZ, dlatego Jezus mówi: Idźcie i WYKRZYCZCIE (gr. krissete – stąd słowo „kerygmat”) tę radosną nowinę! Oto Uczta Mesjańska przygotowana. Grzesznicy, ubodzy, słabi są pierwszymi zaproszonymi, aby doświadczyć wybawienia! Zbawienie jest za darmo! Każdy jest ważny i równy (kobiety, dzieci, poganie)!

EWANGELIA – DOBRA NOWINA, KTÓRA DZIEJE SIE NA NASZYCH OCZACH

Bóg, który jest blisko i działa w Jezusie to nie tylko najbardziej podstawowa treść Ewangelii, ale pełne mocy wydarzenie, które sprawia, że smutni, odrzuceni, ubodzy, zniewoleni, chorzy, zmarli, trędowaci i opętani otwierają się na zupełnie nową rzeczywistość. Oto człowiek wyzwolony spod władzy złego może swoje życie zacząć od nowa, nadając mu nowy kierunek – ku Bogu i drugiemu człowiekowi.

Nie dziwi zatem fakt, że Mateusz i Marek działalność Jezusa z Nazaretu nazwali Ewangelią – Dobrą Nowiną. Słowo to było obecne w języku rzymskich cesarzy, którzy uważali się za panów świata, jego wyzwolicieli i zbawców. Wychodzące od nich orędzia zwane były „ evangelium”, bez względu na to, czy ich treść była radosna i przyjemna . To, co pochodziło od cesarza miało w swoim zamyśle być orędziem zbawczym, a więc nie tylko zwykłą wiadomością, lecz przesłaniem zmieniającym świat na lepsze. Skoro Ewangeliści posłużyli się tym terminem, oznaczało, że właśnie spełnia się to, do czego niesłusznie wysuwają roszczenia cesarze, podający się za bogów – w osobie Jezusa dokonuje się pełne mocy orędzie, które jest nie tylko słowem, ale rzeczywistością. Tutaj człowiek naprawdę dostępuje przemiany życia: odkrywa sens i cel swojego istnienia, tu wypełniają się jego najgłębsze oczekiwania i tęsknoty.

RADOŚĆ PROSTEGO ŻYCIA

Apostołowie stają się jednymi z pierwszych, którzy mogą na sobie doświadczyć, co znaczy, że Bóg i Jego Królestwo jest blisko. Oto Jezus wysyła ich na misję i mówi, aby nie troszczyli się o ubranie, nocleg, pieniądze, jedzenie, bo Bóg sam się o to zatroszczy.

Jakie to cudowne wiedzieć, co należy do moich kompetencji, a co do Boga. Ilu niepotrzebnych trosk i naszych zmartwień o nasze doczesne rzeczy moglibyśmy się pozbyć, gdybyśmy naprawdę wzięli te słowa Jezusa do serca. Zacznij głosić Ewangelię, żyć nią, a doświadczysz jak Bóg sam troszczy się (a czasem nawet rozpieszcza) swoich uczniów-misjonarzy. Na co czekamy? Do dzieła +

Bądź na bieżąco: