Ewangelia (Mt 16, 13-19)

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”

A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.

Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Komentarz

Wybory. Dokonujemy je cały czas. Najważniejsze są te, w których stawką jest nasze życie wieczne. Dziś Jezus pyta Piotra – Kim dla Ciebie jestem? Jest to wybór od którego zależy naprawdę wszystko!
 

NA TERYTORIUM WROGA

 
Wyznanie Piotra dokonuje się na dalekiej północy, u stóp góry Hermon, w punkcie najodleglejszym od Jerozolimy, na terytorium pogańskim. Było to miejsce, w którym czczono pogańskiego bożka Pana i inne pogańskie bóstwa. Jezus zaprowadził Piotra w miejsce, w którym składano ofiary płodności, seksowi, pięknu, zemście i w tym kontekście pyta – Kim ja dla Ciebie jestem?
 
Właśnie w takich miejscach naszego życia objawia się, kim naprawdę jest Jezus i kogo lub co uznajemy za Boga. Sytuacje, w których jesteśmy na wyciągniecie ręki do grzechu najbardziej pokazują kogo wybieramy za Boga. Nasza mądrość powinna polegać na tym, abyśmy sami nigdy nie wchodzili w dialog z grzechem i nie dopuścili do momentu, gdy trzeba będzie stawać przed tak mocnymi wyborami: Bóg czy pożądanie.
 
Czasem jednak Jezus dopuszcza takie sytuacje, abyśmy zrozumieli powagę wyboru: Bóg i szczęście czy diabeł i puste obietnice. Jeśli staniesz przed takim wyborem, pamiętaj, że „bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich”. Diabeł jest mistrzem kłamstwa i najlepszym bajkopisarzem, jaki istnieje. Wszystkie obietnice szczęścia, które ci złoży, choćby były nie wiadomo jak przekonujące i adekwatne na to, co przeżywasz są fikcją. Pamiętaj w tej walce, że choć stoisz u „bram piekielnych”, jest przy tobie Jezus. Z Nim jesteś bezpieczny i masz Jego moc, aby odeprzeć te pokusy.
 

SZCZĘŚLIWY PIOTR

 
Piotr dokonał właściwego wyboru. Wybrał swoją najwyższą wartość. Wybrał Jezusa jako Boga, dlatego w odpowiedzi usłyszał „szczęśliwy jesteś”. Podobnie jak w przypadku Błogosławieństw, Piotr nie jest szczęśliwy dlatego, że odznacza się czymś szczególnym, lecz dlatego, że został obdarowany. Już niedługo Piotr boleśnie przekona się, że zdolność wyboru Jezusa ponad wszystko inne nie jest czymś naszym i stałym, („nie ciało i krew”) lecz jest to dar Ojca, który ciągle trzeba przyjmować.
 
Podobnie i my, jeśli nawet potrafimy wybierać Jezusa ponad nasze bożki, powinniśmy pamiętać, że nie jest to trwała umiejętność, lecz dar łaski. Każdy dzień się liczy. Każdego dnia mamy sobie uzmysławiać, że wszystko, co mam jest darem Ojca. Każdego dnia powinniśmy wyciągać i prosić: pozwól mi Panie dziś wybierać Ciebie. A Ojciec wie, czego nam trzeba i chętnie wszystko da, o ile staniemy w pokorze.
 

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

 
Dziś wieczorem, w dzień moich Patronów – Piotra i Pawła rozpoczynam rekolekcje kapłańskie, które będę głosił dla księży diecezji pelplińskiej w Białogórze nad morzem. Prawie cały dzień spędzę prowadząc samochód, dlatego z góry dziękuję za wszelkie wyrazy życzliwości i przepraszam, że nie będę mógł odpisać. Gorąco polecam się modlitwie do czwartku. Jest ona bardzo potrzebna, aby był to czas działania łaski dla mnie i dla księży, z którymi chcę razem odkrywać, czym jest serce kapłana. Błogosławię na ten radosny dzień +
Bądź na bieżąco: